Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) - OSTRAVA

 

Máte rádi děti? Starali jste se o ně již mnohokrát a máte v této oblasti bohaté zkušenosti? Chcete své dovednosti zúročit při práci chůvy, ale nemáte potřebné osvědčení o vašem vzdělání v tomto oboru? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také zažádat o živnostenský list a podnikat (vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“). Práce s dětmi je pro mnohé radost, tak proč nemít práci, která vás bude bavit?

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete absolvovat rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (160 vyuč. hod.) nebo jednodenní přípravné semináře (2x 4 vyuč. hod.).

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací. 

 

Ceník:

5 200 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

2 500 Kč - cena jednodenního přípravného semináře

11 900 Kč – cena zkoušky včetně akreditovaného rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

V přípravném rekvalifikačním kurzu budou účastnici vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, vyzkouší si testové příklady a absolvují praxi v mateřských školách. 

 

V přípravných jednodenních seminářích se účastníci seznámí se způsobem organizace zkoušky, standardy a natrénují si poskytování první pomoci. Semináře jsou zaměřeny především na zvládnutí praktické části zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

   

Přihlášení ke zkoušce z profesní kvalifikace je možné nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky.

 

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
25.04.202425.04.2024Čt (od 11:00)5200 Kč Přihlásit seVíce informací
01.06.202430.06.2024termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací
11.06.202411.06.2024Út (od 11:00)5200 Kč Přihlásit seVíce informací
02.07.202402.07.2024Út (od 11:00)5200 Kč Přihlásit seVíce informací
08.08.202408.08.2024Čt (od 11:00)5200 Kč Přihlásit seVíce informací
20.08.202420.08.2024Út (od 11:00)5200 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Písemná příprava výchovného celku před zkouškou:

Komise zadá pokyny k písemné přípravě výchovného celku - kritérium a) Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí. Pokyny zasílá Středisko vzdělávání uchazeči o zkoušku po zaplacení správního poplatku. Uchazeč o zkoušku pak předá přípravu nejpozději 7 dní před konáním zkoušky pracovníkům Střediska vzdělávání s.r.o. 

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- řešení modelové situace 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí a zdravotnickým dozorem.

Uplatnění

Dětské skupiny, nepedagogický pracovník v mateřské škole, chůva pro mikrojesle, chůva pro novorozence, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitel/ka agentury na hlídání dětí apod.

 

Na podporu uplatnění chův budujeme projekt VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Máte otázky k profesi chůvy? Sledujte nás na funpage FB.
Propojujeme chůvy napříč ČR v profesní uzavřené skupině na FB Profesionální CHŮVA | Tipy, práce, zábava.
Spravujeme FB skupinu pracovních příležitostí v ČR Chůvy, tety na hlídání, pečující osoby | Nabídky a poptávky hlídání dětí.
Chcete pracovat jako chůva na volné noze? Doporučujeme on-line kurz CHŮVA V PRAXI: Průvodce živností od A do Z
Stáhněte si e-book ZDARMA - 7 profesí pečujících o děti na profesionální úrovni.
Obohatíme vás v podobě článků na blogu na aktuální témata.
Dáme vám tipy, návody a inspiraci z oblasti péče a výchovy dětí.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (1 hod. = 60 minut)

Akreditace

Číslo autorizace: 2014/101