Středisko vzdělávání, s.r.o.

Akreditace

Středisko vzdělávání s.r.o. je držitelem akreditací vzdělávacích programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Taktéž vlastní oprávnění pro provádění zkoušek z profesních kvalifikací pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

 

Akreditace MŠMT ČR

  

      Člen první pomoci Poradce pro výživu 
  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Pracovník pro získávání finančních zdrojů
  Lektor dalšího vzdělávání Specialista marketingu
  Mzdové účetnictví Účetnictví a daňová evidence
  Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
  Obchodní zástupce Vedoucí dětských kolektivů
  Personalista Základy znakového jazyka

 

 

Akreditace MPSV ČR

 

      

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod.)

Úvod do problematiky šikany v sociálních zařízeních
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (206 hod.)

Výživa v seniorském věku pro pracovníky v sociálních službách

  Osobnost pomáhajícího profesionála a jeho kompetence jako předpoklad kvalitní služby

Základy asertivity pro pracovníky v sociálních službách

  Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

  Trénink paměti

Úvod do arteterapie

 

Arteterapie - rozšiřující profesní kurz

 

 

 

Autorizace k provádění zkoušek z profesních kvalifikací

 

      

Asistent/ka, sekretář/ka (MPSV ČR)

Personalista (MPSV ČR)
  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (MPSV ČR)

Průvodce cestovního ruchu (MMR ČR)

  Chůva pro dětské koutky (MPSV ČR)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (MPSV ČR)

  Lektor dalšího vzdělávání (MŠMT ČR)

Specialista marketingu (MPO ČR)

  Místní zástupce cestovního ruchu (MMR ČR)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (MPSV ČR)

  Obchodní zástupce (MPO ČR)                                                                          

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (MPSV ČR)