Středisko vzdělávání, s.r.o.

Obchodní podmínky

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, školení a seminář.

 

I. Přihlášení

Přihlášky se přijímají prostřednictvím webového formuláře, e-mailem, poštou nebo osobně v úředních hodinách na ul. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory (budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava). K přihlášení lze použít pouze oficiální webový formulář společnosti, který lze nalézt u každé vzdělávací aktivity na internetových stránkách www.vsostrava.com, nebo oficiální vzorovou přihlášku (ke stažení zde).

Zasláním i odevzdáním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s obchodními podmínkami společnosti Středisko vzdělávání s.r.o. Taktéž se tímto úkonem uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to zejména za účelem organizačního zajištění vzdělávacích aktivit a marketingových účelů.

Zasláním i odevzdáním přihlášky uděluje účastník vzdělávací akce souhlas k pořizování fotodokumentace nebo audio/video záznamů z průběhu realizovaných vzdělávacích akcí a k užití takového materiálu pro svou vlastní potřebu a prezentaci své práce (marketingové účely).

Přihlášky jsou přijímány nejpozději 1 týden před zahájením vzdělávací akce (ve výjimečných případech později dle dohody). Závaznými se přihlášky stávají po zaplacení. Při úhradě prostřednictvím úřadu práce jsou přihlášky v případě neschválení vždy nezávazné.

 

 

II. Úhrada vzdělávací akce

Způsob platby uvádí účastníci v přihlášce. 

 

Samoplátci:

Kurzovné lze hradit bankovním převodem (č.ú.: 2000468614/2010), poštovní poukázkou nebo hotově v kanceláři (budova SZŠ a VOŠZ Ostrava - ul. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory). Platební údaje pro zvolený typ úhrady obdrží klient na e-mail po odeslání elektronické přihlášky. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je přidělen každému zákazníkovi po rezervaci. Doporučuje se uvést také jméno a příjmení.

Kurzovné nelze hradit v den zahájení vzdělávací akce. Platbu realizujte po rezervaci a obdržení platebních údajů. Po úhradě kurzovného bude e-mailem zasláno potvrzení o přijetí platby. Nezaplacené přihlášky budou obsazeny dalšími zájemci.

Splátky: Po domluvě s pracovníky společnosti lze vzdělávací akce uhradit také na splátky. Před zahájením výuky musí být zaplacena alespoň poměrná část kurzovného a je nutné domluvit také splátkový kalendář.

 

Organizace:

Při rezervaci místa na akci zaměstnavatelem či jinou organizací je nutné zaslat objednávku s fakturačními údaji, na jejichž základě bude faktura vystavena. Rovněž je nutné uvést, jestli má být faktura zaslána elektronicky nebo poštou.

 

Úřad práce:

Rekvalifikační kurzy lze hradit z prostředků Úřadu práce (více zde).

Uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání musí podat na úřad práce (ÚP) žádost "Zájem o zvolenou rekvalifikaci" (ke stažení zde), a to minimálně 30 dnů před zahájením rekvalifikačního kurzu. Klienti, kteří uvedou v přihlášce jako způsob platby úhradu z ÚP, obdrží automaticky nejpozději do 1 pracovního dne na e-mail potvrzení ceny, které je nutné k formuláři přiložit. Pokud bude chtít účastník originál, je nutné tuto skutečnost společnosti sdělit prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobně nebo do poznámky v elektronické přihlášce. 

Po odevzdání formuláře probíhá schvalovací řízení. Jestliže ÚP úhradu kurzu schválí, klient předem neplatí kurzovné ani zálohu, ale podepisuje se Střediskem vzdělávání s.r.o. Smlouvu o úhradě kurzu (dle Občanského zákoníku).

ÚP proplácí kurzovné po ukončení kurzu, a to jen těm klientům, kteří absolvují celý rekvalifikační kurz a úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku. Pokud účastník podmínky nesplní, musí kurzovné zaplatit v plné výši, popř. poměrnou část kurzovného, kterou úřad práce neuhradí, a to bez ohledu na dokončení kurzu (na základě smlouvy dle Občanského zákoníku).

 

 

III. Storno podmínky

Při každém stornu závazné přihlášky ze strany klienta účtuje Středisko vzdělávání s.r.o. stornovací poplatek ve výši 50% z ceny kurzu (bez ohledu na datum stornování). Při stornu v den zahájení či v průběhu kurzu se kurzovné nevrací a nelze ani žádat o vrácení poměrné části kurzovného. 

Pokud se přihlášený klient nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradu. Tuto skutečnost je nutné společnosti ohlásit alespoň 3 dny před zahájením vzdělávací akce.

V případě vážné nemoci lze absolvovat kurz (nebo část kurzu) s další skupinou (neplatí pro rekvalifikace proplacené z prostředků ÚP). Středisko vzdělávání s.r.o. o záležitosti rozhodne na základě lékařského potvrzení.

 

 

IV. Organizační změny

Středisko vzdělávání s.r.o. je oprávněno zrušit nebo posunout kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob. Klienti jsou vždy o této skutečnosti informováni elektronicky, telefonicky nebo osobně, kdy je jim nabídnut nejbližší náhradní termín kurzu. Pokud nebude účastníkovi termín vyhovovat, obdrží zpět zaplacenou částku v plné výši.

Při vážných organizačních důvodech si společnost také vyhrazuje právo na změnu lektora, času či místa konání kurzu.