Středisko vzdělávání, s.r.o.

Obchodní podmínky

 

Středisko vzdělávání s.r.o., se sídlem Česká 1432/36, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 26829592 organizuje akreditované a neakreditované vzdělávací akce. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, školení, seminář a obdobné formy vzdělávání.

 

 

I. Přihlášení na vzdělávací akci

 

Přihlášky se přijímají prostřednictvím webového formuláře, e-mailem, poštou nebo osobně v úředních hodinách na adresu Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. K přihlášení lze použít pouze oficiální webový formulář společnosti, který lze nalézt u každé vzdělávací aktivity na internetových stránkách www.vsostrava.com, nebo oficiální vzorovou přihlášku (ke stažení zde).

Zasláním i odevzdáním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s obchodními podmínkami společnosti Středisko vzdělávání s.r.o.

Přihlášky jsou přijímány nejpozději 1 týden před zahájením vzdělávací akce (ve výjimečných případech později dle dohody). Závaznými se přihlášky stávají po zaplacení. Při úhradě prostřednictvím úřadu práce jsou přihlášky v případě neschválení vždy nezávazné.

 

II. Ochrana osobních údajů

 

Zasláním i odevzdáním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále GDPR), a to zejména za účelem identifikace účastníka vzdělávací aktivity, organizačního zajištění vzdělávací aktivity a marketingových účelů.

 

Středisko vzdělávání s.r.o. jako správce údajů implementovalo obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zpracovalo dokument Politika zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana.

 

III. Úhrada vzdělávací akce

 

Způsob platby uvádí účastníci v přihlášce.

 

Samoplátci:

Kurzovné lze hradit bankovním převodem (č.ú.: 2000468614/2010), poštovní poukázkou nebo hotově v kanceláři (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz). Platební údaje pro zvolený typ úhrady obdrží klient na e-mail po odeslání elektronické přihlášky. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je přidělen každému zákazníkovi po rezervaci. Doporučuje se uvést také jméno a příjmení.

Kurzovné nelze hradit v den zahájení vzdělávací akce. Platbu realizujte po rezervaci a obdržení platebních údajů. Po úhradě kurzovného bude e-mailem zasláno potvrzení o přijetí platby. Nezaplacené přihlášky budou obsazeny dalšími zájemci.

Splátky: Po domluvě s pracovníky společnosti lze vzdělávací akce uhradit také na splátky. Před zahájením výuky musí být zaplacena alespoň poměrná část kurzovného a je nutné domluvit a podepsat splátkový kalendář. V případě, že účastník kurz nedokončí, musí přesto uhradit celkovou cenu, tzn. všechny splátky dle sjednaného a závazného splátkového kalendáře. V opačném případě může Středisko vzdělávání s.r.o. vyměřit úroky z prodlení a vymáhat pohledávku právní cestou.

 

Organizace:

Při rezervaci místa na akci zaměstnavatelem či jinou organizací je nutné zaslat objednávku s fakturačními údaji, na jejichž základě bude faktura vystavena. Rovněž je nutné uvést, jestli má být faktura zaslána elektronicky nebo poštou. Obvyklá splatnost faktury je 14 dnů. V ojedinělých případech lze udělit výjimku. 

 

Úřad práce:

Rekvalifikační kurzy lze hradit z prostředků Úřadu práce (více zde).

Uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání musí podat na Úřad práce (ÚP) žádost "Zájem o zvolenou rekvalifikaci" (ke stažení zde), a to minimálně 30 dnů před zahájením rekvalifikačního kurzu. Klienti, kteří uvedou v přihlášce jako způsob platby úhradu z ÚP, obdrží automaticky nejpozději do 1 pracovního dne na e-mail potvrzení ceny, které je nutné k formuláři přiložit. Pokud bude chtít účastník originál, je nutné tuto skutečnost společnosti sdělit prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobně nebo do poznámky v elektronické přihlášce. 

Po odevzdání formuláře probíhá schvalovací řízení. Jestliže ÚP úhradu kurzu schválí, klient předem neplatí kurzovné ani zálohu, ale podepisuje se Střediskem vzdělávání s.r.o. Smlouvu o úhradě kurzu (dle Občanského zákoníku).

ÚP proplácí kurzovné po ukončení kurzu, a to jen těm klientům, kteří absolvují celý rekvalifikační kurz a úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku. Pokud účastník podmínky nesplní, musí kurzovné zaplatit v plné výši, popř. poměrnou část kurzovného, kterou Úřad práce neuhradí, a to bez ohledu na dokončení kurzu (na základě smlouvy dle Občanského zákoníku).

 

IV. Storno podmínky

 

Při každém stornu závazné přihlášky ze strany klienta účtuje Středisko vzdělávání s.r.o. stornovací poplatek ve výši 50% z ceny kurzu (bez ohledu na datum stornování). Při stornu v den zahájení či v průběhu kurzu se kurzovné nevrací a nelze ani žádat o vrácení poměrné části kurzovného. 

Jestliže se přihlášený klient nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradu. Tuto skutečnost je nutné společnosti ohlásit alespoň 3 dny před zahájením vzdělávací akce.

V případě vážné nemoci lze absolvovat rekvalifikační kurz (nebo část kurzu) s další skupinou (pro rekvalifikace proplacené z prostředků ÚP je nutno tuto možnost konzultovat), jestliže bude kurz opět realizován. Středisko vzdělávání s.r.o. o záležitosti rozhodne na základě lékařského potvrzení.

 

V. Organizační změny

 

Středisko vzdělávání s.r.o. je oprávněno zrušit nebo posunout kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob. Klienti jsou vždy o této skutečnosti informováni elektronicky, telefonicky nebo osobně, kdy je jim nabídnut nejbližší náhradní termín kurzu. Pokud nebude účastníkovi termín vyhovovat, obdrží zpět zaplacenou částku v plné výši.

Při vážných organizačních důvodech si společnost také vyhrazuje právo na změnu lektora, času či místa konání kurzu.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018. Jakákoli změna obchodních podmínek musí být písemnou formou a elektronicky zveřejněna na webových stránkách www.vsostrava.com.