Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

PŘÍPRAVA ke zkoušce PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) OSTRAVA

 

Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu, není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájít během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kvalifikace.

 

Pokud si nejste jistí, zda máte dostatečné znalosti a dovednosti k úspěšnému vykonání profesní zkoušky, doporučujeme absolvovat jednodenní přípravné semináře:

 

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ I. - Příprava na písemnou a ústní zkoušku (standardy) a přímou práci s dětmi (4 vyuč. hodiny) - cena 2 500 Kč

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ II. - Poskytování první pomoci dítěti/dětem (4 vyuč. hodiny) - cena 2 500 Kč

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK (PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE I. + II. + zkouška z profesní kvalifikace) - cena 9 000 Kč

 

Přihlásit se můžete na jeden seminář nebo oba dva dle svých preferencí. Objednávky zasílejte e-mailem na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.


Obsahová náplň

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ I. - Příprava na písemnou a ústní zkoušku (standardy) a přímou práci s dětmi

 

Zkouška z profesní kvalifikace se řídí Kvalifikačním a hodnotícím standardem dle Národní soustavy kvalifikací. Zkušební komise zkouší všechny kompetence a kritéria hodnotícího standardu, které by profesionální chůva měla znát.

 

Seminář je vhodný pro uchazeče o zkoušku, kteří již profesně pečují o děti, avšak nemají dostatečné teoretické základy, nejsou si jistí, zda hodnotící standard správně pochopili a chtějí mít jistotu, že budou ke zkoušce dobře připraveni. 

 

Na přípravném semináři:

 • se seznámíte s průběhem a organizací zkoušky
 • zjistíte, jaké požadavky jsou na vás kladeny
 • dozvíte se, co vše musíte znát a umět
 • zjistíte, z jakých studijních materiálů je vhodné se připravovat
 • projdete společně hodnotící standardy s cílem poukázat na stěžejní části zkoušky
 • získáte informace, jak připravit písemnou práci, tzv. výchovný celek k obhajobě
 • ověříte si své znalosti na ukázkových testech

 

Po absolvování jednodenního semináře si budete jisti, kde máte mezery, co dopilovat, na co se při přípravě zaměřit tak, abyste šli ke zkoušce vyrovnaní a bez strachu, co vás čeká.

 

Rozsah: 4 vyuč. hodiny (1 vyuč. hodina = 45 minut)

Min. počet účastníků: 1 osoba

Termín: dle dohody na základě zvoleného termínu zkoušky

Cena: 2 500 Kč

 

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.

 

 

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ II. - Poskytování první pomoci dítěti/dětem

 

Důležitou částí zkoušky je ověření znalostí v rámci kompetence Poskytování první pomoci dítěti/dětem. Tento modul je jedním z nejdůležitějších, jelikož každá profesionální chůva je odpovědná za svěřené dítě a v případě úrazu a nemoci musí rychle, efektivně a správně dítěti poskytnout první pomoc. Znalosti se ověřují nejen teoreticky, ale také prakticky simulací situací ohrožující život dítěte. 

 

Jestliže váháte, zda máte dostačující teoretické znalosti a praktické dovednosti (nácvik s resuscitační figurínou), právě pro vás je určen jednodenní intenzivní přípravný seminář se zaměřením na poskytování první pomoci dítěti.

 

Na přípravném semináři se naučíte:

 • vyhodnotit stav dítěte
 • zkontrolovat životní funkce
 • komunikovat se záchranným integrovaným systémem
 • resuscitovat v případě bezvědomí
 • řešit akutní stavy, dušnost, krvácivé, traumatické stavy, termické úrazy, tonutí, dopravní nehody, intoxikace a křečové stavy

 

Rozsah: 4 vyuč. hodiny (1 vyuč. hodina = 45 minut)

Min. počet účastníků: 1 osoba

Termín: dle dohody na základě zvoleného termínu zkoušky

Cena: 2 500 Kč

 

Seminář poskytování první pomoci dítěti doporučujeme nejen budoucím chůvám, ale i rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům, instruktorům a dalším osobám, které jsou v blízkém kontaktu s dětmi. 

 

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.

 

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK (PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE I. + II. + zkouška z profesní kvalifikace)

 

V případě, že zakoupíte oba dva přípravné semináře (se zaměřením na Kvalifikační a hodnotící standard a na Poskytování první pomoci dítěti/dětem) včetně zkoušky, cena je zvýhodněná ve výši 9 000 Kč. Navíc jestliže budete u zkoušky neúspěšní, můžete zkoušku opakovat za zvýhodněnou cenu 3 500 Kč (místo původních 5 200 Kč). 

 

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s Vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)