Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) OSTRAVA

 

Chcete pracovat v dětské skupině a nemáte potřebnou kvalifikaci? Nebo potřebujete získat kvalifikaci na zdravotnického pracovníka v dětské skupině? Nyní můžete vykonat jednodenní zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině a otevřít si tak brány k profesi pečující osoby v dětské skupině. 

 

Zkouška je určena pro ty, kdo chtějí:

     = získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině

     = splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny

     = založit vlastní dětskou skupinu

 

Na základě novely Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít od 1. 7. 2022 (DS zapsané do 30. 9. 2021 mají povinnost od 1. 10. 2024) jednu pečující osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

 

Jestliže máte znalosti a zkušenosti z oboru péče o dítě, nemusíte absolvovat rekvalifikaci či obdobné kurzy. Můžete se přihlásit jen k profesní zkoušce a připravovat se samostudiem z pohodlí domova.

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete absolvovat rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětké skupině (170 vyuč. hod.) nebo jednodenní přípravné semináře (2x 4 vyuč. hod.). 

 

Úspěšným vykonáním zkoušky získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete pracovat jako chůva v dětské skupině. Práce s dětmi je pro mnohé radost, tak proč nemít práci, která vás bude bavit?

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti v dětské skupině, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací. 

  

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
01.06.202430.06.2024termín na vyžádání5400 Kč Přihlásit seVíce informací
11.06.202411.06.2024Út (od 11:00)5400 Kč Přihlásit seVíce informací
02.07.202402.07.2024Út (od 11:00)5400 Kč Přihlásit seVíce informací
08.08.202408.08.2024Čt (od 11:00)5400 Kč Přihlásit seVíce informací
20.08.202420.08.2024Út (od 11:00)5400 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška je zaměřena na péči o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, s důrazem na péči o děti do 3 let.

 

Písemná příprava výchovného celku před zkouškou:

Komise zadá pokyny k písemné přípravě výchovného celku - kritérium a) Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí. Pokyny zasílá Středisko vzdělávání uchazeči o zkoušku po zaplacení správního poplatku. Uchazeč o zkoušku pak předá přípravu nejpozději 7 dní před konáním zkoušky pracovníkům Střediska vzdělávání s.r.o. 

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- řešení modelové situace 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 5 otázkami. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí a zdravotnickým dozorem.

Uplatnění

Chůva (pečující osoba) v dětských skupinách.

 

Na podporu uplatnění chův budujeme projekt VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Máte otázky k profesi chůvy? Sledujte nás na funpage FB.

> Propojujeme chůvy napříč ČR v profesní uzavřené skupině na FB Profesionální CHŮVA | Tipy, práce, zábava.

> Spravujeme FB skupinu pracovních příležitostí v ČR Chůvy, tety na hlídání, pečující osoby | Nabídky a poptávky hlídání dětí.

> Chcete pracovat jako chůva na volné noze? Doporučujeme on-line kurz CHŮVA V PRAXI: Průvodce živností od A do Z

> Stáhněte si e-book ZDARMA - 7 profesí pečujících o děti na profesionální úrovni.

> Obohatíme vás v podobě článků na blogu na aktuální témata.

> Dáme vám tipy, návody a inspiraci z oblasti péče a výchovy dětí.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice/od července Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 5 hodin (1 hod. = 60 minut)

Akreditace

Číslo autorizace: 2022/20