Středisko vzdělávání, s.r.o.

Venclíková Petra, Mgr. BcA.

Mgr. BcA. Petra Venclíková

 

= Lektorka kurzů arteterapie

 

Středoškolská učitelka, výchovná poradkyně, výtvarnice, grafička, arteterapeutka je specialista v práci s mládeží a dětmi i postiženými a jejich rodinami. Ve své praxi se zaměřuje na děti a mládež, které prožívají problémy s dospíváním, pubertou, osamocením, vztahovými problémy, záškoláctvím, rodinnými problémy, dětmi z dětských domovů, problémy spojené s inkluzí a pomoc dětem se zdravotním znevýhodněním v začlenění v profesním vzdělávání. V Moravskoslezském kraji je mnoho rodin zasaženo ekonomicky a sociálně, což má dopad na děti, mládež i celou rodinu. Rozpad rodiny, týraní, šikana a sociální problémy jsou častým problémem k řešení.

 

Zkušenosti z dlouholeté praxe publikovala v mnoha článcích v odborných periodicích a na konferencích se zaměřením na pedagogiku, psychologii, arteterapii a vzdělávání.

 

Jako výtvarnice vystavovala své autorské obrazy v zámecké galerii Muzeu Beskyd. Ve své práci se snaží o citlivý, lidský přístup a pochopení v životních situacích.