Středisko vzdělávání, s.r.o.

Obchod, ekonomika, marketing

Specialista marketingu (kód: 66-021-N)

 

Baví Vás marketing, provádění výzkumů, stanovení strategií či marketingová komunikace? Hledáte v této oblasti uplatnění, máte praxi, ale chybí Vám doklad, který by potvrdil, že máte i odborné vzdělání? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně a doživotně platný certifikát, kterým můžete prokázat, že odborné schopnosti máte. A to na široké spektrum marketingových aktivit.

  

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Specialista marketingu 66-021-N absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání specialista marketingu, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

6 000 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

  

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.


Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část 

- praktické předvedení s ústním vysvětlením 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50% otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Autorizovaný zástupce (zkoušející) ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Praktické předvedení: Vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Uchazeč bude praktické předvedení také ústně vysvětlovat a obhajovat. 

 

Zkouška je vykonávána před jednočlennou zkušební komisí. 

Uplatnění

provádění marketingových činností ve vlastní firmě, organizaci nebo sdružení, provádění marketingových aktivit na živnostenský list, práce na pozici marketingový specialista, marketingový pracovník, specialista marketingu, asistent marketingu, manažer marketingu, marketingový analytik, marketing executive,  řídící pracovník v oblasti marketingu, marketingový ředitel, referent marketingu, vedoucí marketingu, marketingový poradce, vedoucí PR, produktový specialista, produktový manažer, vedoucí produktového marketingu, sales and marketing manager, specialista PR, specialista komunikace, specialista marketingových komunikací, PR pracovník, PR manažer, brand manager

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Specialista/specialistka marketingu"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2,5 hodiny (1 hod. = 60 minut)