Středisko vzdělávání, s.r.o.

Jenčová Hana, Mgr.

Mgr. Hana Jenčová

 

= Lektorka rekvalifikačního kurzu z oblasti marketingu

 

Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně (1979). Absolvovala Fakultu multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně, obor Marketingové komunikace (2015), čímž završila svou celoživotní praxi v tomto oboru.

 

Pracovala na různých manažerských pozicích ve státních institucích i soukromých firmách. Řídila celé společnosti (např. vydavatelství), ale i marketingová a tisková oddělení. Byla tiskovou mluvčí i šéfredaktorkou firemních časopisů a newsletterů. Je aktivní propagátorkou celoživotního vzdělávání.

 

Své znalosti i dovednosti z praxe neustále rozšiřuje a dělí se o ně se zájemci z různých oborů. Přednášela marketing, marketingové komunikace, public relations (komunikaci s veřejností) a rétoriku starostům. Jejími posluchači v rámci projektů Evropské unie, jichž byla garantem, byli místostarostové Olomouckého kraje, ředitelé škol a jejich zástupci, knihovnice aj. z Moravskoslezského kraje.

 

Mnoho let se vedle dalších svých pestrých tvůrčích aktivit rovněž věnuje účetnictví a účetnímu poradenství.