Středisko vzdělávání, s.r.o.

Bajcarová Kamila, Mgr. RNT

Mgr. Kamila Bajcarová, RNT

 

= Lektorka rekvalifikačních a odborných kurzů z oblasti výživového poradenství

 

Studovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství odborných předmětů – specializace obchod a služby. V roce 2014 studium úspěšně zakončila získáním titulu Mgr.

 

Od roku 2016 studuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity obor Ochrana veřejného zdraví, doktorský program Veřejné zdravotnictví.

 

Od roku 2006 je registrovanou nutriční terapeutkou. Má dlouholetou praxi v rehabilitačním ústavu Chuchelná a Hrabyně, spolupracuje s příspěvkovou organizací Fontána, je garantkou školního stravování pro Zařízení školního stravování Opava.

 

Po celou dobu své profesní činnosti se aktivně i pasivně účastní odborných konferencí s nutriční tématikou. Pořádá edukační programy na základních školách, rehabilitačních ústavech, ústavech sociální péče, nemocnicích. V rámci systému celoživotního vzdělávání navštěvuje odborné kurzy z oblasti léčebné výživy, dále se věnuje používání cizího jazyka ve výuce, jezdí se studenty na stáže do zahraničí a v neposlední řadě se účastní seminářů a workshopů s ekonomickou tématikou.