Středisko vzdělávání, s.r.o.

Zdravá výživa a životní styl

Fytoterapie

 

Rostliny se odedávna používaly k léčbě nejrůznějších zdravotních potíží. Jaké je postavení fytoterapie dnes? Jaké problémy můžeme bylinkami řešit a kdy je jejich používání naopak rizikové?

 

Na kurzu se dozvíte zajímavé informace nejen o látkách, které jsou v různých léčivých rostlinách obsaženy, ale i to, že správné zacházení a příprava má vliv na výsledný účinek. Pokud si léčivky sami nesbíráte, naučíte se orientovat v údajích na krabičkách a vybrat si kvalitní produkt. Druhá část kurzu je věnována nejčastějším zdravotním problémům, při kterých je fytoterapie výhodná – léčbě kašle, infekcí dýchacích a močových cest a podpoře imunity.

 

Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Lektor: Mgr. Tereza Zemánková, lektorka, lékárnice

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Je fytoterapie šarlatánství nebo věda?
2. Mýty, rizika a limity léčení pomocí rostlin
3. Nejvýznamnější obsahové látky rostlinných drog, účinky a využití
4. Způsoby zpracování léčivých rostlin – od čaje k medicinálnímu vínu
5. Samoléčba rostlinnými přípravky ovlivňujícími imunitu
6. Fytoterapie pro řešení poruch trávení a potíží dýchacích
7. Rostlinné drogy při problémech s močovými cestami

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.