Středisko vzdělávání, s.r.o.

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání

 

Kurz je určen všem, kdo chtějí získat schopnosti a dovednosti pro práci lektora dalšího vzdělávání. Vhodné také pro interní školitele ve firmách, pro osoby, které se již zabývají vzdělávací či poradenskou činností a pro všechny, kdo by rádi předali své znalosti ostatním, ale nemají potřebnou odvahu, profesní kompetence či zkušenosti. Součástí kurzu je také tvorba vlastní vzdělávací akce pod vedením zkušeného odborníka a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 

Profil absolventa: Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost. Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci. Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky. Absolvent získá také znalosti verbální a neverbální komunikace a zlepší svůj projev, což využije nejen při výuce, ale také v osobním životě. Bude umět řešit problémy a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů. Orientovat se bude i v možnostech zpětné vazby a hodnocení, aby věděl, jak své aktivity zlepšovat a mohl tak získávat stále více spokojených posluchačů.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
17.09.201903.12.2019Út, Čt (15:30-19:30)9900 Kč Přihlásit seVíce informací
20.09.201906.12.2019Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)9900 Kč Přihlásit seVíce informací
05.11.201928.01.2020Út, Čt (15:30-19:30)9900 Kč Přihlásit seVíce informací
08.11.201907.02.2020Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)9900 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň
  1. Obsah a struktura vzdělávacího programu (vzdělávací cíle, kompetence, učební plán)
  2. Rozpracování učebního plánu do minutového scénáře
  3. Formy a metody vzdělávání, didaktické pomůcky
  4. Určení vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků
  5. Prezentace vzdělávacího obsahu, využití didaktických pomůcek, prezentační techniky
  6. Formulace a řešení problémů
  7. Verbální a neverbální komunikace, artikulace, český jazyk
  8. Modelové situace (nastavení, zahájení, průběh, řešení, vyhodnocení, možné reakce)
  9. Samostatné a skupinové práce (zadání, kontrola výsledků)
  10. Hodnocení účinnosti vzdělávací aktivity (kritéria hodnocení, evaluační nástroje, využití zpětné vazby)
Uplatnění

lektor ve vzdělávacích institucích, soukromý učitel, instruktor praktických činností na pracovištích nebo v kurzech, interní či externí školitel ve firmách, osoba zabývající se poradenskou činností

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, základní znalost obsluhy osobního počítače, 18 let

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání"

Rozsah

100 vyuč. hod. + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-22844/2017-1/477