Středisko vzdělávání, s.r.o.

Hulová Magdaléna, Mgr.

Mgr. Magdaléna Hulová

 

= Lektorka kurzů a seminářů ze sociální oblasti

 

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ostravě-Vítkovicích. Ve studiu pokračovala na Slezské univerzitě v Opavě, kde absolvovala studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence. Na toto studium navázala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde rovněž studovala ve studijním programu Specializace v pedagogice, a to obor Sociální pedagogika.

 

Již při studiích na vysoké škole pracovala v sociálních službách, a to jako pečovatelka a osobní asistentka. Později začala vyučovat v kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách. 

 

V současné době pracuje jako sociální pracovnice v občanské poradně Slezské diakonie v Karviné, a jelikož v sobě nezapře absolventa pedagogického oboru, věnuje se také přednáškové činnosti, a to zejména v oblasti výchovy. Přednáší témata pojící se s problematikou výchovy v rodině, vztahu výchovy a prostředí. Od 1. 1. 2018 je koordinátorkou dobrovolnictví pro oblast Karvinsko. 

 

Mezi její zájmy patří estetika, příroda, psychologie a československý film.