Středisko vzdělávání, s.r.o.

Hulová Magdaléna, Mgr.

Mgr. Magdaléna Hulová

 

= Lektorka kurzů a seminářů ze sociální oblasti

 

Vystudovala Sociální patologii a prevenci na Slezské univerzitě v Opavě a posléze Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

Již při studiu pracovala jako osobní asistentka uživatelů sociálních služeb. Posléze začala lektorovat kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Po promoci na UTB nastoupila do Slezské diakonie jako sociální pracovnice v Občanské poradně Karviná, odkud se plynule přesunula do nově vzniklé sociální služby NOE, podpora samostatného bydlení pro osoby s psychickým, mentálním či kombinovaným postižením.

 

Po ukončení působení ve Slezské diakonii nastoupila jako pedagog - vychovatel v dětském domově. Po krátké praxi v Sociálně aktivizacni službě pro rodiny s dětmi v rámci Charity CR nastoupila na rodičovskou dovolenou, kde je doposud.

 

Témata: sociální služby; otázky vztahu výchovy a prostředí (sociální pedagogika), pedagogika rodiny