Středisko vzdělávání, s.r.o.

Personalistika

Personalista (kód: 62-007-N)

 

Chcete pracovat v oblasti personalistiky, máte znalosti z praxe nebo ze studia podobných předmětů, ale chybí Vám doklad, který by potvrdil Vaši odbornost přímo pro pozici personalisty? Získejte celostátně uznávaný certifikát, a to splněním jediné zkoušky!

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete využít také rekvalifikační kurz Personalista (HR manager), kde je zkouška již zahrnuta v ceně!

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Personalista 62-007-N absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání personalisty, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

5 000 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

15 900 Kč – cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Personalista (120 hodin + ZK) 

  

V přípravném rekvalifikačním kurzu se účastníci dozví okruhy zkoušky, vyzkouší si testové příklady a budou vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Personalista. 

 

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
01.05.202431.05.2024termín na vyžádání5000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.06.202430.06.2024termín na vyžádání5000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.09.202430.09.2024termín na vyžádání5000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.10.202431.10.2024termín na vyžádání5000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.11.202430.11.2024termín na vyžádání5000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.12.202431.12.2024termín na vyžádání5000 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky zde.

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení 

- řešení případové studie 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 2 otázkami. Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek. Nestačí se tedy naučit jen některá kritéria (témata) a jiná vynechat, u všech musí být správně min. 50% otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Případová studie: Uchazeč si losuje 1 případovou studii, kterou musí vyřešit a odprezentovat. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. Čas na řešení studie je 60 minut. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlenou zkušební komisí. 

Uplatnění

personalista, personální manažer, HR pracovník, HR manager, HR asistent, HR specialista nebo manažer lidských zdrojů

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o.(Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista/personalistka"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (1 hod. = 60 minut)