Středisko vzdělávání, s.r.o.

Poláčková Miluše, Bc.

Bc. Miluše Poláčková

 

= Lektorka rekvalifikačních a odborných kurzů z oblasti péče o děti a mládež

 

Studovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky.

 

Má dlouholetou praxi v práci s dětmi. Působila jako učitelka v mateřské škole, vychovatelka, sportovní referentka, učitelka plavání dětí předškolního věku. V letech 1991 – 1992 vedla vlastní soukromou školu plavání pro děti předškolního věku a nižšího věku ve Zlíně. Od roku 2015 se aktivně věnuje lektorské činnosti.

 

Má zkušenosti s tvorbou programů (ekologie, jóga, zdravý životní styl) a projektů pro děti. Uplatňuje cvičení jógy při práci s předškoláky a mladšími školáky a také poskytování zvýšené logopedické péče dětem v přípravných třídách pro děti předškolního věku. Vedla logopedické kroužky pro děti přípravných tříd a poskytovala reedukační logopedickou péči žákům 1. stupně.

 

Mezi její zájmy patří plavání, cyklistika, lyžování a hudební činnost.