Středisko vzdělávání, s.r.o.

Počítačové kurzy

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Microsoft Office - ONLINE

 

Pracovat s počítačem je v dnešní době nezbytné. Znalost programů Microsoft office je podmínkou celé řady zaměstnavatelů. V našem balíčku se naučíte vše potřebné.

 

Balíček obsahuje:                                         

1) Microsoft Word (12 hod.)
2) Microsoft Excel (12 hod.)
3) Microsoft PowerPoint (12 hod.)

 

Hlavním cílem je naučit zájemce obsluhovat programy MS Office.  Posluchač zvládne pojmout výukový obsah za přiměřený časový úsek s uplatněním v osobním i profesním životě.

 

Lektor: Mgr. Jitka Káplová

 

Vzdělávací programy MS WordMS Excel a MS PowerPoint lze absolvovat i samostatně. Zakoupením zvýhodněného balíčku ušetříte 597 Kč.

 

Termín na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

Vzdělávací program: Microsoft Word (12 hod.) 

 

1. Založení nového dokumentu

2. Popis okna aplikace
3. Zápis, kopírování, vyjímání textu (skryté znaky, rozdíly)
4. Klávesové zkratky
5. Vzhled stránky
6. Titulní strana
7. Formátování písma (velikost, barva, typ atd.)
8. Kopírování formátu
9. Formátování odstavce (odrážky, číslování, zarovnání atd.)
10. Styly
11. Šablony
12. Záhlaví a zápatí
13. Tisk
14. Funkce Najít a Nahradit
15. Automatické nahrazování textu
16. Kontrol pravopisu
17. Dělení slov
18. Otevírání, ukládání a ochrana dokumentu
19. Iniciála
20. Grafické objekty (vložení, formátování)
21. Snímek obrazovky
22. Tabulky
23. Grafy
24. Hromadná korespondence
25. Hypertextové odkazy
26. Poznámky pod čarou a vysvětlivky
27. Tvorba pozvánky, diplomu, osvědčení

 

Vzdělávací program: Microsoft Excel (12 hod.) 

  

1. Založení nového sešitu v tabulkovém softwaru

2. Popis okna programu a seznámení s pracovním prostředím
3. List a sešit
4. Zápis do buňky
5. Formátování buňky
6. Techniky pro výběr oblasti
7. Kopírování údajů mezi listy
8. Řádky a sloupce
9. Formátování písma
10. Zarovnání a orientace textu v buňkách
11. Orámování a výplň
12. Číselné formáty
13, Základní vzorce a funkce
14. Funkce Najít a Nahradit
15. Kontrola pravopisu
16. Příčky
17. Řazení dat
18. Tvorba a formátování tabulky
19. Vložení tabulky MS Excel do MS Word
20. Graf a jeho úprava
21. Záhlaví a zápatí
22. Tisk
23. Ochrana buněk, listu, sešitu
24. Převod do formátu .pdf
25. Opakování a společná práce společně s lektorkou

 

Vzdělávací program: Microsoft PowerPoint (12 hod.) 

 

1. Základní pojmy

2. Účel, výhody a využití MS PowerPoint
3. Vytvoření nového souboru a jeho uložení
4. Vytvoření nového snímku a úprava jeho rozložení
5. Zapsání textu do automatických a ručně vložených textových polí
6. Tabulka a její formátování
7. Tipy a triky s využitím klávesových zkratek
8. Animace, přechody, motivy
9 Fotoalbum
10. Vložení videa z jiných zdrojů
11. Uložení prezentace v různých formátech

Místo konání

ONLINE v aplikace Jitsi Meet (bez instalace, jednoduché na ovládání)

Výstupní doklad

3x Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu (na každý vzdělávací program zvlášť)

Rozsah

36 hod.