Středisko vzdělávání, s.r.o.

Personalista (HR manager)

Personalista (HR manager)

 

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru. Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 

Profil absolventa: Absolvent kurzu získá komplexní teoretické a praktické znalosti z moderní personalistiky. Orientuje se v pracovně právní a další legislativě (zákoník práce, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy), umí při své práci využívat prostředky výpočetní techniky (WORD, EXCEL, prezentace, Internet, elektronická pošta aj.) a ovládá administrativní personální dovednosti (tvorba písemných dokumentů dle platných norem, pravidla zakládání a skartace, vedení osobních spisů a pracovních míst). Absolvent je schopen samostatně zajišťovat náborové činnosti (orientace ve školní soustavě, nábor a výběr zaměstnanců, plánování lidských zdrojů, NSK atd.) a vést agendu povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Zná hodnotící a motivační systémy zaměstnanců, vytváří možnosti jejich kariérového růstu a podílí se na tvorbě mzdového systému v organizaci. Absolvent má znalosti z oblasti kolektivního vyjednávání, které dokáže aplikovat v praxi.

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, personalistiky a ekonomiky, které mají absolventi kurzu Personalista za zvýhodněnou cenu!

  

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
01.12.202308.03.2024Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
04.12.202312.02.2024Po, St, Pá (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
19.01.202403.05.2024Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
22.01.202427.03.2024Po, St, Pá (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
04.03.202415.05.2024Po, St, Pá (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
08.03.202414.06.2024Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
29.04.202412.06.2024Po až Čt (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Pracovně právní a jiná legislativa

  • orientace v základních ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, předpisy upravující mzdy a platy, druhy pracovněprávních vztahů, zdravotní a sociální pojištění, personální management, pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a zaměstnanců

2. Využívání prostředků výpočetní techniky

  • orientace v operačním systému, textové a tabulkové editory, tvorba prezentace, vyhledání informací na internetu, elektronická pošta

3. Tvorba a spravování dokumentů v administrativě

  • tvorba písemných dokumentů, zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky, ukládání a skartace, vedení osobních spisů, vnitřní firemní dokumenty a předpisy

4. Agenda povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO

  • znalost základní legislativy BOZP a PO, základní pravidla pro školení zaměstnanců v BOZP a PO, povinnosti v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců

5. Vzdělávání zaměstnanců

  • základní přístupy, normativní vzdělávání, zajišťování školení a dalšího vzdělávání, přezkušování

6. Náborové činnosti

  • školská soustava, vzdělávací úrovně a obory vzdělávání, plánování lidských zdrojů, nábor a výběr zaměstnanců, Národní systém kvalifikací

7. Systémy hodnocení a odměňování

  • hodnoticí a motivační systémy, kariérový růst, mzdový systém

8. Kolektivní vyjednávání

  • povinnosti organizace s/bez odborové organizace, kolektivní smlouva
Uplatnění

personalista, personální manažer, HR pracovník, HR manager, HR asistent, HR specialista nebo manažer lidských zdrojů

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita), znalost základní obsluhy osobního počítače

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista/personalistka"

Rozsah

120 vyuč. hod. + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-27246/2022-2