Středisko vzdělávání, s.r.o.

Personalista (HR manager)

Personalista (HR manager)

 

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru. Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 

Profil absolventa: Absolvent kurzu získá komplexní teoretické a praktické znalosti z moderní personalistiky. Orientuje se v pracovně právní a další legislativě (zákoník práce, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy), umí při své práci využívat prostředky výpočetní techniky (WORD, EXCEL, prezentace, Internet, elektronická pošta aj.) a ovládá administrativní personální dovednosti (tvorba písemných dokumentů dle platných norem, pravidla zakládání a skartace, vedení osobních spisů a pracovních míst). Absolvent je schopen samostatně zajišťovat náborové činnosti (orientace ve školní soustavě, nábor a výběr zaměstnanců, plánování lidských zdrojů, NSK atd.) a vést agendu povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Zná hodnotící a motivační systémy zaměstnanců, vytváří možnosti jejich kariérového růstu a podílí se na tvorbě mzdového systému v organizaci. Absolvent má znalosti z oblasti kolektivního vyjednávání, které dokáže aplikovat v praxi.

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, personalistiky a ekonomiky, které mají absolventi kurzu Personalista za zvýhodněnou cenu!

  

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
09.09.202424.10.2024Po až Čt (16:00-20:00)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
09.10.202409.12.2024Po, St, Pá (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
11.10.202424.01.2025Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
04.12.202419.02.2025Po, St, Pá (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
04.12.202417.02.2025Po, St, Pá (15:30-19:30)15900 Kč Přihlásit seVíce informací
06.12.202428.03.2025Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)15900 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Pracovně právní a jiná legislativa

  • orientace v základních ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, předpisy upravující mzdy a platy, druhy pracovněprávních vztahů, zdravotní a sociální pojištění, personální management, pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a zaměstnanců

2. Využívání prostředků výpočetní techniky

  • orientace v operačním systému, textové a tabulkové editory, tvorba prezentace, vyhledání informací na internetu, elektronická pošta

3. Tvorba a spravování dokumentů v administrativě

  • tvorba písemných dokumentů, zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky, ukládání a skartace, vedení osobních spisů, vnitřní firemní dokumenty a předpisy

4. Agenda povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO

  • znalost základní legislativy BOZP a PO, základní pravidla pro školení zaměstnanců v BOZP a PO, povinnosti v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců

5. Vzdělávání zaměstnanců

  • základní přístupy, normativní vzdělávání, zajišťování školení a dalšího vzdělávání, přezkušování

6. Náborové činnosti

  • školská soustava, vzdělávací úrovně a obory vzdělávání, plánování lidských zdrojů, nábor a výběr zaměstnanců, Národní systém kvalifikací

7. Systémy hodnocení a odměňování

  • hodnoticí a motivační systémy, kariérový růst, mzdový systém

8. Kolektivní vyjednávání

  • povinnosti organizace s/bez odborové organizace, kolektivní smlouva
Uplatnění

personalista, personální manažer, HR pracovník, HR manager, HR asistent, HR specialista nebo manažer lidských zdrojů

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o.(Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita), znalost základní obsluhy osobního počítače

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista/personalistka"

Rozsah

120 vyuč. hod. + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-27246/2022-2