Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKA z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) OSTRAVA

 

Doplňující zkouška (také nazývána jako rozdílová) je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), a chtějí:

 

     = získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině

     = splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny

     = založit vlastní dětskou skupinu

 

Na základě novely Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít od 1. 7. 2022 (DS zapsané do 30. 9. 2021 mají povinnost od 1. 10. 2024) jednu pečující osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

  

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti v dětské skupině, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací

 

DOPORUČENÍ Střediska vzdělávání s.r.o.

Doporučujeme všem certifikovaným chůvám (držitelé profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky), aby si doplnily profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině, aby upevnily své místo v dětské skupině, případně zvýšily své možnosti uplatnění.

Při vzájemné dohodě chůvy se zaměstnavatelem je možné, aby doplňující zkoušku hradil zaměstnavatel na fakturu. 

 

Přihlášení ke zkoušce z profesní kvalifikace je možné nejpozději 7 dnů před termínem zkoušky.

 

ZVÝHODNĚNÁ CENA pro absolventy Střediska vzdělávání s.r.o.

Jestliže jste v minulosti úspěšně vykonali zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) ve Středisku vzdělávání s.r.o., cena doplňující zkoušky je pro vás zvýhodněna ve výši 3 496 Kč. V elektronické objednávce zadejte slevový kód: ABSOLVENT, cena vám bude ihned přepočtena. 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací naleznete zde.

  

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
07.12.202307.12.2023Čt (od 11:00) - OBSAZENO3800 Kč Přihlásit seVíce informací
12.12.202312.12.2023Út (od 11:00) - OBSAZENO3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.01.202431.01.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.02.202429.02.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.03.202431.03.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.04.202430.04.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.05.202431.05.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.06.202430.06.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.07.202431.07.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací
01.08.202431.08.2024termín na vyžádání3800 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška je zaměřena na péči o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, s důrazem na péči o děti do 3 let.

 

Při doplňující zkoušce nejsou testovány všechny kompetence profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Kompetence, které jsou stejné pro obě dvě kvalifikace, budou uznány následovně:

 

Kompetence, které NEJSOU zkoušené (jsou uznány):

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem

3. Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

4. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

5. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

 

Kompetence, které JSOU zkoušené (nejsou uznány):

1. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně

2. Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

3. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku

4. Vedení dítěte k hygienickým návykům

5. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

6. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

7. Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

8. Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- řešení modelové situace 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 5 otázkami. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně kompetence kvalifikačního standardu, kde je uvedeno ústní ověření. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí a zdravotnickým dozorem.

 

Uplatnění

Chůva (pečující osoba) v dětských skupinách.

 

Dětské skupiny, nepedagogický pracovník v mateřské škole, chůva pro mikrojesle, chůva pro novorozence, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitel/ka agentury na hlídání dětí apod.

 

Na podporu uplatnění chův budujeme projekt VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máte otázky k profesi chůvy? Sledujte nás na funpage FB.
Propojujeme chůvy napříč ČR v profesní uzavřené skupině na FB Profesionální CHŮVA | Tipy, práce, zábava.
Spravujeme FB skupinu pracovních příležitostí v ČR Chůvy, tety na hlídání, pečující osoby | Nabídky a poptávky hlídání dětí.
Chcete pracovat jako chůva na volné noze? Doporučujeme on-line kurz CHŮVA V PRAXI: Průvodce živností od A do Z
Stáhněte si e-book ZDARMA - 7 profesí pečujících o děti na profesionální úrovni.
Obohatíme vás v podobě článků na blogu na aktuální témata.
Dáme vám tipy, návody a inspiraci z oblasti péče a výchovy dětí.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 4 hodiny (1 hod. = 60 minut)