Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Aspergerův syndrom

 

Cílem kurzu je pomoci pedagogům, rodičům a dalším, poznat specifika jedinců s Aspergerovým syndromem (dále jen AS) tak, aby s nimi mohli pracovat s větší kompetencí. Bližší porozumění jim usnadní výuku a výchovu tak, aby se nebáli tyto jedince integrovat a uměli jim v případě potřeby pomoci. 

 

Častým požadavkem škol je pomoc v akutní, krizové situaci, často spojené s nějakým druhem agrese, proto je žádoucí seznamovat pedagogy s tím, jak si mohou pomoci, jak lze zasáhnout v krizi a jak lze udělat plán dalšího zvládání náročné situace. Tím se zvýší do budoucna i přijetí jedinců s AS do širší společnosti. Poznání zbavuje strachu z jinakosti a učí větší tolerantnosti, zbavuje xenofobie. 

 

Kurz je vhodný pro pedagogy, vychovatele, asistenty pedagoga, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách pracující s touto cílovou skupinou, rodiče, ale také pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku a chtějí se o ni dozvědět více.  

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky (na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru) různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
24.09.202424.09.2024Út (9:00-13:00) - včetně občerstvení1590 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Vymezení pojmu
2. Symptomy (příznaky)

  • Jak poznáme Aspergerův syndrom od jiné poruchy autistického spektra?
  • Co jsou diagnostická kritéria? 

3. Jak odlišit AS od jiných potíží, specifika jedinců s AS
4. Úskalí výchovy a výuky
5. Pomoc do školy, do MŠ, do rodiny

  • metodiky pomoci
  • plán pomoci

6. Jak pomoci v krizových, zátěžových situacích

  • psychologická intervence do škol jako pomoc pedagogům a spolužákům

7. Perspektivy
8. Týmová, mezioborová spolupráce
9. Ukázkové příklady, dotazy posluchačů

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího progrmu

Rozsah

5 vyuč. hod.