Středisko vzdělávání, s.r.o.

Výživový poradce

Výživový poradce (kód: 69-042-N)

 

Zajímáte se o zdravý životní styl, dietologii či oblasti zdravé výživy? Věnovali jste se oblasti výživy včetně poradenství již mnohokrát a máte v této oblasti bohaté zkušenosti? Chcete své dovednosti zúročit při práci výživového poradce, ale nemáte potřebné osvědčení o Vašem vzdělání v tomto oboru? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také zažádat o živnostenský list a podnikat! Pomáhat lidem v tomto směru je pro mnohé radost, tak proč nemít práci, která Vás bude bavit?

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete absolvovat rekvalifikační kurz Výživový poradce (150 vyuč. hod.) nebo jednodenní přípravný seminář (4 vyuč. hod.).

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.  Složením zkoušky PK Výživový poradce 69-042-N absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání výživového poradce, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národního pedagogického institutu ČR (dříve známo jako NSK - Národní soustava kvalifikací). 

 

Ceník:

6 000 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

8 500 Kč - cena zkoušky včetně přípravného semináře 

16 800 Kč – cena zkoušky včetně akreditovaného rekvalifikačního kurzu Výživový poradce

 

V přípravném rekvalifikačním kurzu budou účastnici vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Výživový poradce, vyzkouší si testové příklady a absolvují praxi ve výživové poradně. 

 

V přípravném jednodenním semináři se účastníci seznámí se způsobem organizace zkoušky a seznámí se s nutričním počítačovým programem a přístrojem pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla, který bude používán u zkoušky. Seminář je zaměřen na zvládnutí praktické části zkoušky z profesní kvalifikace Výživový poradce.

  

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
01.05.202431.05.2024termín na vyžádání6000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.06.202430.06.2024termín na vyžádání6000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.09.202430.09.2024termín na vyžádání6000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.10.202431.10.2024termín na vyžádání6000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.11.202430.11.2024termín na vyžádání6000 Kč Přihlásit seVíce informací
01.12.202431.12.2024termín na vyžádání6000 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

 Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- řešení modelové situace 

 

Písemná část: Pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření) existuje min. 3 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně kompetence určené k ústnímu ověření dle kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.  

 

V rámci praktické části jsou využívány:

  • DietSystem
  • přístroj TANITA (vč. programu GMON) nebo přístroj InBody

 

Praktické předvedení: Pro kritéria, která se ověřují praktickým předvedením na figurantovi, má autorizovaná osoba připraveny nejméně dva figuranty různého pohlaví.

 

Pro ústní prověření a pro praktická předvedení, u kterých není uveden figurant, použije autorizovaná osoba modelové příklady, které detailně popisují stav klienta tak, aby na jejich základě měl uchazeč možnost provést analýzu stávajícího stavu klienta, zpracovat pro něj individuální stravovací plán a vypracovat mu individuální doporučení.

 

Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.

Uplatnění

nezávislý poradce pro výživu, osobní poradce v maserských salónech, fitcentrech, regeneračních, relaxačních nebo wellness střediscích, osobní poradce sportovců a manažerů, poradce v obezitologické poradně, osobní poradce při snižování nadváhy, poradce pro zvláštní výživu, prodejce potravinových doplňků, doplňků stravy nebo zvláštní výživy, sestavování jídelníčků různým klientům, zaměstnanec v restauracích a jídelnách, kde se připravují jídelníčky

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

min. 18 let

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Výživový poradce/výživová poradkyně"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 2,5 hodiny (1 hod. = 60 minut)

Akreditace

Číslo autorizace: 210