A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: items

Filename: models/course_model.php

Line Number: 192

 Středisko vzdělávání, s.r.o.

Znakový jazyk

Základy znakového jazyka

 

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR a umožňuje absolventům získat kvalifikaci v daném oboru s celostátní platností. Naučíte se základní princip znakového jazyka (znakované češtiny) a také si osvojíte slovní zásobu potřebnou pro běžnou komunikaci. V kurzu je dáván důraz především na důkladné procvičování znakového jazyka. Dozvíte se však také základní informace o životě neslyšících v naší společnosti, o práci tlumočníka  a mnoho dalšího.

 

Kurz se skládá ze 3 modulů, které na sebe navazují (I. modul - začátečníci, II. modul - mírně pokročilí, III. modul - pokročilí). Abyste se mohli připravovat na jednotlivé lekce, bude kurz probíhat 1x týdně.

 

Doporučujeme absolvovat kurz úředníkům, pedagogům, asistentům pedagoga, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem, kteří se mohou s neslyšícími setkat v běžném životě. 

 

Profil absolventa: Absolvent se naučí komunikovat s neslyšícím a disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí nejen porozumět, ale také tlumočit. S neslyšícími klienty může uskutečnit návštěvy u praktického lékaře, na úřadech, na kulturních akcích a na mnoha dalších místech. Umí také komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Při komunikaci používá obouruční i jednoruční abecedu.

 

Poznámka k ceně: Kurz lze hradit na tři splátky. Výše splátek je 5 790 Kč a splatnost je před zahájením každého dalšího modulu. Pro zájemce o kurz, kteří budou hradit kurzovné najednou před zahájením kurzu, náleží sleva 6% z ceny kurzu a uhradí jen 16 328 Kč. V tom případě je nutné použít kód ZNAK6W.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).


Obsahová náplň

I. MODUL (60 hod.) - Základy českého znakového jazyka 

anatomie sluchového ústrojí, zásady komunikace s neslyšícími, vzdělávání neslyšících, integrace klientů, sluchové vady, obouruční prstová abeceda, slovní zásoba (bydlení, rodina, časové údaje, potraviny, barvy, nákup a oblečení, roční období a počasí, škola a studium, cestování, svátky aj.)

 

II. MODUL (60 hod.) - Konsekutivní tlumočení 

tlumočník netlumočí ihned, ale s určitým zpožděním, např. po větách, spojení vět, tématických celcích nebo až poté, co mluvčí dokončí celou svoji promluvu, kompenzační pomůcky, etický kodex tlumočníka v praxi, volnočasové aktivity neslyšících, společensko-sociální vztahy, gramatika, jednoruční prstová abeceda, slovní zásoba (život na vesnici, lidské vlastnosti, technika, úřady, lékař, kultura, rozšíření prvního modulu aj.)

 

III. MODUL (60 hod.) - Simultánní tlumočení 

tlumočení sdělení se děje téměř okamžitě s malou časovou prodlevou po originální promluvě, integrace do společnosti, obměny pohybu, neverbální signály a mimika, pohyb, odezírání, slovní zásoba - sociální potřeby, míry a váhy, služby v životě, cestovní ruch, povolání a profese, ustálené obraty, tlumočení konferencí, besed a škol, rozšíření prvního a druhého modulu aj.

 

Pozn. Lze absolvovat a uhradit pouze jeden modul (5330,- Kč), poté můžete zvážit účast v dalším modulu. 

Uplatnění

tlumočník do znakového jazyka, lektor znakového jazyka, pracovník v organizacích pro sluchově postižené, lektor ve školách pro sluchově postižené děti aj.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání,  plnoletost

Výstupní doklad

Celostátně platné osvědčení s názvem: "Základy znakového jazyka"

Rozsah

180 vyuč. hod. + zkouška

Akreditace

MSMT-10692/2018-1/174/18