Středisko vzdělávání, s.r.o.

Znakový jazyk

Základy znakového jazyka

 

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR a umožňuje absolventům získat kvalifikaci v daném oboru s celostátní platností. Naučíte se základní princip znakového jazyka (znakované češtiny) a také si osvojíte slovní zásobu potřebnou pro běžnou komunikaci. V kurzu je dáván důraz především na důkladné procvičování znakového jazyka. Dozvíte se však také základní informace o životě neslyšících v naší společnosti, o práci tlumočníka  a mnoho dalšího.

 

Kurz se skládá ze 3 modulů, které na sebe navazují (I. modul - začátečníci, II. modul - mírně pokročilí, III. modul - pokročilí). Abyste se mohli připravovat na jednotlivé lekce, bude kurz probíhat 1x týdně.

 

Doporučujeme absolvovat kurz úředníkům, pedagogům, asistentům pedagoga, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem, kteří se mohou s neslyšícími setkat v běžném životě. 

 

Profil absolventa: Absolvent se naučí komunikovat s neslyšícím a disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí nejen porozumět, ale také tlumočit. S neslyšícími klienty může uskutečnit návštěvy u praktického lékaře, na úřadech, na kulturních akcích a na mnoha dalších místech. Umí také komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Při komunikaci používá obouruční i jednoruční abecedu.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
17.09.202417.02.2026Út (16:30-19:00)17370 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

I. MODUL (60 hod.) - Základy českého znakového jazyka 

anatomie sluchového ústrojí, zásady komunikace s neslyšícími, vzdělávání neslyšících, integrace klientů, sluchové vady, obouruční prstová abeceda a její využití, tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích (bydlení, rodina, časové údaje, potraviny, barvy, nákupy a oblečení, roční období a počasí, škola a studium, cestování, svátky aj.)

 

II. MODUL (60 hod.) - Konsekutivní tlumočení 

tlumočník netlumočí ihned, ale s určitým zpožděním, např. po větách, spojení vět, tématických celcích nebo až poté, co mluvčí dokončí celou svoji promluvu

kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, rozšíření terminologie ve sluchovém postižení a zásady konsekutivního tlumočení, etický kodex, chování tlumočníka v praxi, volnočasové aktivity sluchově postižených, společensko-sociální vztahy, totální komunikace, základy gramatiky znakového jazyka, jednoruční prstová abeceda a její využití, tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích (život na vesnici a ve městě, lidské vlastnosti, škola a studium, technický svět kolem nás, úřady, návštěva lékaře, kultura aj.)

 

III. MODUL (60 hod.) - Simultánní tlumočení 

tlumočení sdělení se děje téměř okamžitě s malou časovou prodlevou po originální promluvě

kochlerární implantát pro a proti, rozšíření terminologie ve sluchovém postižení a zásady simultánního tlumočení, obměny pohybu, integrace do společnosti, odezírání, nejistá komunikace, neverbální signály a mimika, konfrontace s neslyšícím, tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích (sociální potřeby, cestování - rozšíření, úřady - rozšíření, míry a váhy, služby, služby v cestovním ruchu, povolání  a profese, ustálené obraty, tlumočení konferencí, besed, školení aj.)

 

Pozn. Lze absolvovat a uhradit pouze jeden modul (5 790 Kč), poté můžete zvážit účast v dalším modulu. 

Uplatnění

tlumočník do znakového jazyka, lektor znakového jazyka, pracovník v organizacích pro sluchově postižené, lektor ve školách pro sluchově postižené děti aj.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání, plnoletost

Výstupní doklad

Celostátně platné osvědčení s názvem: "Základy znakového jazyka"

Rozsah

180 vyuč. hod. + zkouška

Akreditace

MSMT-22556/2021-2