Středisko vzdělávání, s.r.o.

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání (PK 75-001-T)

 

Máte ambice stát se lektorem? Chcete vyučovat, ale vzdělávací společnosti požadují potvrzení o Vaši odbornosti? Nebo byste si rádi sami pořádali kurzy a semináře, ale potřebujete účastníkům ukázat nějaké záruky svých schopností? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, kterým můžete kdykoli prokázat, že jste odborníkem na vytváření i realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete využít také rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání, kde je zkouška již zahrnuta v ceně!

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání lektor dalšího vzdělávání, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

4 000 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

5 900 Kč - cena zkoušky včetně přípravného semináře (při přihlášení 2 a více osob cena 5 500 Kč za osobu)

11 900 Kč – cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Lektor dalšího vzdělávání (100 hodin + ZK) 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací naleznete zde.

 

V přípravném rekvalifikačním kurzu se účastníci dozví okruhy zkoušky, vyzkouší si testové příklady a budou vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
03.06.202203.06.2022Pá (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací
21.06.202221.06.2022Út (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací
24.06.202224.06.2022Pá (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací
15.12.202215.12.2022Čt (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací
16.12.202216.12.2022Pá (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací
09.02.202309.02.2023Čt (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací
24.02.202324.02.2023Pá (od 15:00)4000 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- tvorba a obhajoba projektu (vlastní vzdělávací aktivita) 

- ústní část, modelové situace

- praktické předvedení (prezentace)

 

Projekt: Uchazeči si vytvoří v rámci kurzu nebo doma vzdělávací program a všechny podstatné náležitosti, které budou následně v rámci zkoušky obhajovat (cíle, kompetence, učební plán, minutový scénař, metody vzdělávání, didaktické pomůcky, vstupní kompetence, hodnocení účinnosti vzdělávací aktivity, zpětná vazba aj.).

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelová situace: Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.

Uplatnění

lektor ve vzdělávacích institucích, soukromý učitel, instruktor praktických činností na pracovištích nebo v kurzech, interní či externí školitel ve firmách, osoba zabývající se poradenskou činností

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (1 hod. =  60 minut)