Středisko vzdělávání, s.r.o.

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

 

Máte ambice stát se lektorem? Chcete vyučovat, ale vzdělávací společnosti požadují potvrzení o Vaši odbornosti? Nebo byste si rádi sami pořádali kurzy a semináře, ale potřebujete účastníkům ukázat nějaké záruky svých schopností? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, kterým můžete kdykoli prokázat, že jste odborníkem na vytváření i realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete využít také rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání, kde je zkouška již zahrnuta v ceně!

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání lektor dalšího vzdělávání, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

5 200 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

7 200 Kč - cena zkoušky včetně přípravného semináře v rozsahu 4 vyuč. hodiny (při přihlášení 2 a více osob cena 6 840 Kč za osobu)

11 900 Kč – cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Lektor dalšího vzdělávání (100 hodin + ZK) 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací naleznete zde.

 

V přípravném rekvalifikačním kurzu se účastníci dozví okruhy zkoušky, vyzkouší si testové příklady a budou vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. 

 

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? V tabulce jsou konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc (do poznámky uveďte vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
01.02.202328.02.2023termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací
30.03.202330.03.2023Čt (15:30-20:00)5200 Kč Přihlásit seVíce informací
01.04.202330.04.2023termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací
01.05.202331.05.2023termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací
01.06.202330.06.2023termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací
01.07.202331.07.2023termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací
01.08.202331.08.2023termín na vyžádání5200 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- tvorba a obhajoba projektu (vlastní vzdělávací aktivita) 

- ústní část, modelové situace

- praktické předvedení (prezentace)

 

Projekt: Uchazeči si vytvoří v rámci kurzu nebo doma vzdělávací program a všechny podstatné náležitosti, které budou následně v rámci zkoušky obhajovat (cíle, kompetence, učební plán, minutový scénař, metody vzdělávání, didaktické pomůcky, vstupní kompetence, hodnocení účinnosti vzdělávací aktivity, zpětná vazba aj.).

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelová situace: Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.

Uplatnění

lektor ve vzdělávacích institucích, soukromý učitel, instruktor praktických činností na pracovištích nebo v kurzech, interní či externí školitel ve firmách, osoba zabývající se poradenskou činností

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (1 hod. =  60 minut)