Středisko vzdělávání, s.r.o.

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

 

Máte ambice stát se profesionálním certifikovaným lektorem? Vzděláváte nebo chcete vzdělávat dospělé, ale firmy požadují potvrzení o vašich lektorských kompetencích? Pořádáte kurzy a semináře a chcete klientům prokázat své lektorské dovednosti? Vykonejte jednodenní zkoušku a získejte celostátně platný certifikát, kterým stvrdíte, že jste odborníkem na vytváření i realizaci vzdělávacích aktivit.

Pokud si nejste jistí, zda máte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete využít také rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání, kde je zkouška již zahrnuta v ceně!

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Lektor/lektorka dalšího vzdělávání 75-001-T absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání lektor/lektorka dalšího vzdělávání, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

6 950 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

9 450 Kč - cena zkoušky včetně přípravného semináře v rozsahu 4 vyuč. hodiny 

16 950 Kč – cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Lektor dalšího vzdělávání (100 hodin + ZK) 

   

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? Jestliže v tabulce nenaleznete konkrétní termíny zkoušek nebo vám nevyhovují, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc, ve které byste chtěli zkoušku vykonat (do poznámky můžete uvést vaši představu), poté vám sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
01.09.202430.09.2024termín na vyžádání6950 Kč Přihlásit seVíce informací
01.10.202431.10.2024termín na vyžádání6950 Kč Přihlásit seVíce informací
01.11.202430.11.2024termín na vyžádání6950 Kč Přihlásit seVíce informací
01.12.202431.12.2024termín na vyžádání6950 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

 

V rámci zkoušky jsou ověřovány odborné způsobilosti dle Kvalifikačního a hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Odborné způsobilosti dle NSK:

1. Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání

2. Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí

3. Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání

4. Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře

5. Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých 

6. Vedení prezenční výuky lektorem dalšío vzdělávání

7. Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání

8. Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých

9. Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých

 

Zkouška se skládá z: 

- tvorby souboru modelových andragogických dokumentů (domácí příprava) 

- praktického předvedení (ukázka lektorování části vzdělávacího programu - 45 minut prezenčně a 15 minut online)

- ústního ověření

 

Soubor modelových andragogických dokumentů zahrnuje:

1. Modelová zakázka klienta

2. Modelový vzdělávací program v rozsahu 8 výukových hodin

3. Modelový minutový scénář

4. Soubor didaktických materiálů

5. Modelové zadání aktivity/aktivit pro ověření a hodnocení dosažených kompetencí

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. Uchazeč musí splnit všechna kritéria u všech odborných způsobilostí dle Standardů NSK

Uplatnění

lektor ns volné noze, lektor ve vzdělávacích institucích, soukromý učitel, instruktor praktických činností na pracovištích nebo v kurzech, interní či externí školitel ve firmách, osoba zabývající se poradenskou činností

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Lektor/lektorka dalšího vzdělávání"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (1 hod. =  60 minut)