Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

PŘÍPRAVA k doplňující zkoušce PK Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) OSTRAVA

 

Doplňující zkouška (také nazývána jako rozdílová) je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.

 

Dle Kvalifikačního a hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací vám bude uznáno 5 kompetencí a zbylých 8 kompetencí zaměřených na specifikaci v dětských skupinách bude testováno při doplňující profesní zkoušce.

 

Pokud si nejste jistí, zda máte dostatečné znalosti a dovednosti k úspěšnému vykonání doplňující profesní zkoušky, doporučujeme absolvovat jednodenní přípravné semináře:

 

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ I. - Zdravotní kompetence  (4 vyuč. hodiny) - cena 2 500 Kč

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ II. - Podmínky a specifika v dětských skupinách (4 vyuč. hodiny) - cena 2 500 Kč

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK (PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE I. + II. + doplňující zkouška z profesní kvalifikace) - cena 8 000 Kč (pro klienty Střediska vzdělávání s.r.o. 7 700 Kč)

 

Přihlásit se můžete na jeden seminář nebo oba dva dle svých preferencí. Objednávky zasílejte e-mailem na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.


Obsahová náplň

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ I. - Zdravotní kompetence

 

Na přípravném semináři vás lektor připraví na zvládnutí následujících kompetencí a kritérií:

1. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně

2. Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk 

3. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku

 

Jednodenní seminář je zaměřen na teorii i praktická cvičení. Obsahově bude koncipován tak, abyste zvládli tyto kompetence před komisí obhájit.

 

Rozsah: 4 vyuč. hodiny (1 vyuč. hodina = 45 minut)

Min. počet účastníků: 1 osoba

Termín: dle dohody na základě zvoleného termínu zkoušky

Cena: 2 500 Kč

 

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.

 

 

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ II. - Podmínky a specifikace v dětských skupinách

 

Na přípravném semináři vás lektor připraví na zvládnutí následujících kompetencí a kritérií:

1. Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

2. Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

3. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

 

Jednodenní seminář je zaměřen na teorii i praktická cvičení. Obsahově bude koncipován tak, abyste zvládli tyto kompetence před komisí obhájit. 

 

Rozsah: 4 vyuč. hodiny (1 vyuč. hodina = 45 minut)

Min. počet účastníků: 1 osoba

Termín: dle dohody na základě zvoleného termínu zkoušky

Cena: 2 500 Kč

 

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.

 

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK (PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE I. + II. + doplňující zkouška z profesní kvalifikace)

 

V případě, že zakoupíte oba dva přípravné semináře (se zaměřením na Zdravotní kompetence a Podmínky a specifika v dětských skupinách) včetně doplňující zkoušky, cena je zvýhodněná ve výši 8 000 Kč (pro klienty Střediska vzdělávání s.r.o. 7 700 Kč). Navíc jestliže budete u zkoušky neúspěšní, můžete zkoušku opakovat za zvýhodněnou cenu 3 300 Kč (místo původních 3 800 Kč). 

 

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na info@vsostrava.com nebo telefonicky na +420 775 791 340. Po zaplacení bude s Vámi sjednán termín semináře dle vámi zvoleného termínu zkoušky.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)