Středisko vzdělávání, s.r.o.

Miklušová Věra, Mgr.

Mgr. Věra Miklušová

 

= Lektorka rekvalifikačních a odborných kurzů z oblasti péče o děti a mládež

 

Pracuje v současné době jako ředitelka mateřské školy v Ostravě-Zábřehu.

 

Po maturitě (v roce 1982) nastoupila do mateřské školy, kde jako učitelka pracovala 19 let. Poté pracovala 7 let jako zástupkyně ředitelky školy (MŠ při ZŠ) a od roku 2008 pracuje jako ředitelka příspěvkové organizace slučující 4 mateřské školy.

 

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Novém Jičíně a později (při zaměstnání) bakalářský a magisterský obor speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě v Ostravě.

 

Jejím koníčkem je hudba a sport. Od roku 1998 je členkou Pěveckého sboru ostravských učitelek. S tímto sborem se úspěšně účastnila mnoha soutěží a festivalů po celé Evropě. Ve volných chvílích se věnuje procházkám, jízdě na kole, lyžování a vnoučátkům.