Středisko vzdělávání, s.r.o.

Komunikace, rétorika

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Kultura řeči a umění jednat s lidmi 

 

Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem!

 

Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají připravit řečnický projev a doplní si základní jazykové znalosti.

 

Kurz je také určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své mezilidské vztahy v pracovním i osobním životě a těm, kteří pracují s lidmi a dostávají se do náročných stresových situací. V kurzu se naučíte, jak efektivně komunikovat s různými typy lidí. Zjistíte, na jaké bariéry a komunikační problémy můžeme v životě narazit a co si v takových situacích počít. Budete umět lépe odhadnout ostatní a zlepšit celkové své vystupování. 

 

Lektor: Mgr. Taťána Pešlová

  

Obě témata Kultura řeči a Umění jednat s lidmi lze absolvovat samostatně. Zakoupením zvýhodněného balíčku ušetříte 400 Kč.

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

Vzdělávací program: Kultura řeči (9 vyuč. hod.)

 

1. Technika řeči
2. Práce s hlasem
3. Slovní přízvuk
4. Zvuková stránka řeči
5. Intonace a barva hlasu
6. Artikulace
7. Tréma
8. Osobnost řečníka
9. Tvorba řečnického projevu

 

Vzdělávací program: Umění jednat s lidmi (9 vyuč. hod.)

 

1. Základy komunikace
2. Druhy a podoby komunikace
3. Funkce komunikace
4. Pravidla efektivní komunikace
5. Umění naslouchat
6. Bariéry komunikace
7. Chyby v percepci jiných osob 
8. Pasivita, agresivita, asertivita
9. Asertivní lidská práva
10. Základní asertivní dovednosti
11. Umění vyjednávat

Uplatnění

Kurz doporučujeme učitelům, lektorům, podnikatelům, obchodním zástupcům, pracovníkům městských a obvodních úřadů, manažerům, novinářům, tiskovým mluvčím, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům a všem ostatním z řad široké veřejnosti.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

18 vyuč. hod.