Středisko vzdělávání, s.r.o.

Komunikace, rétorika

Kultura řeči a umění jednat s lidmi 

 

Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem!

 

Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají připravit řečnický projev a doplní si základní jazykové znalosti.

 

Kurz je také určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své mezilidské vztahy v pracovním i osobním životě a těm, kteří pracují s lidmi a dostávají se do náročných stresových situací. V kurzu se naučíte, jak efektivně komunikovat s různými typy lidí. Zjistíte, na jaké bariéry a komunikační problémy můžeme v životě narazit a co si v takových situacích počít. Budete umět lépe odhadnout ostatní a zlepšit celkové své vystupování. 

 

Lektorský tým: Mgr. Taťána Pešlová, Mgr. Eva Zwyrtková


Obsahová náplň

Kultura řeči

 • Technika řeči
 • Práce s hlasem
 • Slovní přízvuk
 • Zvuková stránka řeči
 • Intonace a barva hlasu
 • Artikulace
 • Tréma
 • Osobnost řečníka
 • Tvorba řečnického projevu

 

Umění jednat s lidmi

 • Základy komunikace
 • Druhy a podoby komunikace
 • Funkce komunikace
 • Pravidla efektivní komunikace
 • Umění naslouchat
 • Bariéry komunikace
 • Chyby v percepci jiných osob 
 • Pasivita, agresivita, asertivita
 • Asertivní lidská práva
 • Základní asertivní dovednosti
 • Umění vyjednávat
Uplatnění

Kurz doporučujeme učitelům, lektorům, podnikatelům, obchodním zástupcům, pracovníkům městských a obvodních úřadů, manažerům, novinářům, tiskovým mluvčím, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům a všem ostatním z řad široké veřejnosti.

Místo konání

Středisko vzdělávání, s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

18 vyuč. hod.