Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Etika v práci pracovníka sociální péče

 

Cílem semináře je vymezit problematiku etiky pracovníků v sociálních službách. Důraz je kladen na etické nároky, etické problémy, dilemata práce s klienty a jejich zdroje. Seminář se bude také zabývat tématem hranic v pomáhajícím vztahu. Součástí semináře vedeného interaktivní formou bude rozbor konkrétních situací s možnostmi řešení.

 

Lektor: PhDr. Aleš Musil, lektor, konzultant, supervizor

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break.

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň
  1. Pravidla etického chování pracovníků
  2. Ochrana práv uživatelů sociální služby
  3. Otázky hranic profesionálního vztahu s klientem
  4. Etické problémy a dilemata
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.