Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Etika v práci pracovníka sociální péče - UKONČENO

 

Cílem semináře je vymezit problematiku etiky pracovníků v sociálních službách. Důraz je kladen na etické nároky, etické problémy, dilemata práce s klienty a jejich zdroje. Seminář se bude také zabývat tématem hranic v pomáhajícím vztahu. Součástí semináře vedeného interaktivní formou bude rozbor konkrétních situací s možnostmi řešení.

 

Lektor: PhDr. Aleš Musil, lektor, konzultant, supervizor

 

Tento seminář již není v nabídce.


Obsahová náplň

1. Pravidla etického chování pracovníků
2. Ochrana práv uživatelů sociální služby
3. Otázky hranic profesionálního vztahu s klientem
4. Etické problémy a dilemata

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.