Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Akutní, rizikové situace u dětí a jak na ně v přímé praxi 

 

V rámci kurzu se dozvíte, jak zvládat a řešit náročné, krizové situace především u dětí se specifickými výukovými a výchovnými potřebami. Seznámíte se, jak optimalizovat vzdělávací a výchovný proces tak, abyste mohli poskytnout prostor všem dětem. Rizika, konflikty jsou součástí našich životů a je dobré to akceptovat a učit se je zvládat, řešit. Seznámení se s problematikou pomůže účastníkům a přeneseně také dětem, se kterými pracujete.

 

Kurz je vhodný pro pedagogy, vychovatele, asistenty pedagoga, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách pracující s dětmi, ale také pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku a chtějí se o ni dozvědět něco více.  

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky (na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru) různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči

 

Kurz již není v nabídce.


Obsahová náplň

1. Vymezení pojmů (riziko, frustrace, konflikt, stres, deprivace, agrese) s cílem naučit se je rozpoznat a následně zvolit vhodné postupy zvládání.
2. Spouštěče úmyslné, neúmyslné, determinované věkem, výchovou, postižením, sociokulturními vlivy. 
3. Rozlišení akutní krizovou situaci od setrvalejšího stavu a volba adekvátního přístupy.
4. Pomoc sobě v rámci asertivity a předcházení profesnímu vyhoření. 
5. Prostor pro otázky ze strany účastníků (účastníci mohu mít připravené situace z praxe k řešení)

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.