Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Úvod do dětské psychoterapie a poradenství

 

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí. Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina - dítě, resp. tomu, co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte.

 

LektorMgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor


Obsahová náplň

1. Dětská psychoterapie a poradenství - úvod

  • definice, význam a základní cíle dětské psychoterapie a poradenství
  • vlastnosti dětského terapeuta
  • vztah mezi dítětem a terapeutem, riziko přenosu

2. Rodina a dítě/dítě a rodina?

  • charakteristika rodiny
  • vliv rodiny na chování a jednání dítěte (z hlediska historie rodiny, kultury, vývojových změn, vnějších událostí)

3. Proces dětské terapie

  • proces dětské terapie od začátku do konce
  • jak u dítěte dochází k terapeutické změně
  • odpor a přenos

4. Vybrané metody dětské diagnostiky a terapie

  • terapie hrou
  • ukázka diagnosticko-terapeutických pracovních listů

5. Závěr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.