Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Sociálně patologické jevy v současné společnosti

 

V rámci kurzu se účastníci dozvědí, co to jsou sociálně-patologické jevy a kde hledat příčiny jejich vzniku. Posluchačům nabídneme exkurz do nejpalčivějších celospolečenských problémů, jako je alkoholismus, prostituce, rasismus, kriminalita, šikana, a tyto budeme reflektovat v kontextu doby. Nebude chybět ani analýza důsledků takto zásadních jevů jak pro člověka, tak celou společnost. V neposlední řadě se podíváme na možnosti prevence těchto jevů.

 

Stručně řečeno: podíváme se pod povrch problémům, které sužují dnešní společnost, nalezneme jejich kořeny a nastíníme možnosti řešení, spočívající především v prevenci.  

 

Kurz je vhodný pro pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky v sociálních službách, studenty sociálních a pedagogických oborů, ale také pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku a chtějí se o nich dozvědět více do hloubky.  

 

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor


Obsahová náplň

1. Sociálně patologické jevy

 • Sociálně patologické jevy a jejich vymezení 
 • Norma, normalita v kontextu doby 
 • Deviace 

2.  Člověk v současné společnosti

 • Postmoderní společnost a její znaky
 • Postmoderní model rodiny 

3. Vlivy a příčiny vzniku sociálně patologických jevů 

 • Jedinec
 • Rodina
 • Vrstevnická skupina/parta
 • Společnost 

4. Vybrané sociálně patologické jevy:

 • Alkoholismus
 • Prostituce
 • Rasismus
 • Šikana
 • Kriminalita

5. Jaké jsou důsledky sociálně patologických jevů a jak jim vůbec předcházet?

 • Dopady sociálně patologických jevů na člověka a společnost
 • Prevence primární, sekundární, terciální

6. Diskuze, závěr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.