Středisko vzdělávání, s.r.o.

Muzikoterapie

Muzikorelaxace (akreditováno MŠMT ČR)

 

V tomto kurzu se seznámíte s muzikorelaxací a zjistíte, jaké jsou možnosti její realizace. Budou vám představeny muzikoterapeutické nástroje a budete objevovat možnosti, jak muzikorelaxaci tvořit. Obsahem jsou tématické celky, ve kterých se prolínají praktické části. Budete využívat hudební nástroje (např. dřevěné dechové, bubny, perkuse, hlas). Součástí je také ukázka a vlastní prožitek muzikorelaxace.

 

Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem o muzikorelaxaci a její využití pro svou profesi či osobní život. Jedná se o program plný sebezkušenosti, možností rozvoje, kreativity a inspirace. 

 

S sebou: vlastní nástroje

 

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Muzikohraní, z. s.

 

Lektorský tým: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň
 1. Témata relaxace, hudba, rytmus
 2. Receptivní techniky (souvislosti s muzikoterapií a muzikofiletikou)
 3. Hudební nástroje využívané pro muzikorelaxaci
 4. Technika hry na hudební nástroje (rytmické, melodické)
 5. Rytmus (vnímání, objevování, tvoření)
 6. Melodie (jak vytvářet melodie, improvizace)
 7. Prostor, relaxační mísnost
 8. Individuální a skupinové techniky
 9. Cílové skupiny
 10. Možnosti využití v pedagogickém procesu, v muzikoterapii, v muzikofiletice a jiných profesích
 11. Možnosti dalšího seberozvoje v této oblasti
Místo konání

Ostrava (bude upřesněno)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

16 vyuč. hod.