Středisko vzdělávání, s.r.o.

Muzikoterapie

Muzikorelaxace (MŠMT ČR)

 

V tomto kurzu se seznámíte s muzikorelaxací a zjistíte, jaké jsou možnosti její realizace. Budou vám představeny muzikoterapeutické nástroje a budete objevovat možnosti, jak muzikorelaxaci tvořit. Obsahem jsou tématické celky, ve kterých se prolínají praktické části. Budete využívat hudební nástroje (např. dřevěné dechové, bubny, perkuse, hlas). Součástí je také ukázka a vlastní prožitek muzikorelaxace.

 

Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem o muzikorelaxaci a její využití pro svou profesi či osobní život. Jedná se o program plný sebezkušenosti, možností rozvoje, kreativity a inspirace. 

 

S sebou: vlastní nástroje

 

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Muzikohraní, z. s.

 

Lektorský tým: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté


Obsahová náplň

1. Témata relaxace, hudba, rytmus
2. Receptivní techniky

  • souvislosti s muzikoterapií a muzikofiletikou

3. Hudební nástroje využívané pro muzikorelaxaci
4. Technika hry na hudební nástroje

  • rytmické
  • melodické

5. Rytmus

  • vnímání
  • objevování
  • tvoření

6. Melodie

  • jak vytvářet melodie
  • improvizace

7. Prostor, relaxační mísnost
8. Individuální a skupinové techniky
9. Cílové skupiny
10. Možnosti využití v pedagogickém procesu, v muzikoterapii, v muzikofiletice a jiných profesích
11. Možnosti dalšího seberozvoje v této oblasti

Místo konání

Ostrava (bude upřesněno)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

16 vyuč. hod.