Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (PK 69-017-M) - Praha

 

Máte rádi děti? Starali jste se o ně již mnohokrát a máte v této oblasti bohaté zkušenosti? Chcete své dovednosti zúročit při práci chůvy, ale nemáte potřebné osvědčení o Vašem vzdělání v tomto oboru? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také zažádat o živnostenský list a podnikat! Práce s dětmi je pro mnohé radost, tak proč nemít práci, která Vás bude bavit?

 

Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete absolvovat rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (160 vyuč. hod.) nebo jednodenní přípravný seminář (4 vyuč. hod.).

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.  Složením zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací. 

 

Ceník:

5 200 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

12 990 Kč – cena zkoušky včetně akreditovaného rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

V přípravném rekvalifikačním kurzu budou účastnici vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, vyzkouší si testové příklady a absolvují praxi v mateřských školách. 

 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací naleznete zde.

  

Tvoříme projekt VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče na podporu chův v uplatnění, sebeprezentaci a růstu. Učíme chůvy, jak být úspěšné a vyhledávané.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - > Zajímá vás více informací o profesi chůva pro děti? Poradíme vám, jak se stát chůvou.

    - > Nabízíme e-book ZDARMA - 7 profesí pečujících o děti na profesionální úrovni.

    - > Dáme vám tipy, návody a inspiraci z oblasti péče a výchovy dětí.

    - > Obohatíme vás v podobě článků na blogu na aktuální témata.

    - > Zodpovíme veškeré vaše otázky na funpage FB.

    - > Propojujeme chůvy napříč ČR v profesní uzavřené skupině na FB Profesionální CHŮVA | Tipy, práce, zábava.

    - > Spravujeme FB skupinu pracovních příležitostí v ČR Chůvy, tety na hlídání, pečující osoby | Nabídky a poptávky hlídání dětí.

   - > Chcete pracovat jako chůva na volné noze? Doporučujeme on-line kurz s podporou CHŮVA V PRAXI: Jak podnikat a uživit se hlídáním dětí. Začínáme 21. 2. 2022.

 

Nevyhovují Vám zveřejněné termíny nebo potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? Informujte nás e-mailem nebo telefonicky, sjednáme pro Vás se zkušební komisí individuální termín dle Vašich potřeb.


Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Písemná příprava výchovného celku před zkouškou:

Komise zadá pokyny k písemné přípravě výchovného celku - kritérium a) Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí. Pokyny zasílá Středisko vzdělávání uchazeči o zkoušku po zaplacení správního poplatku. Uchazeč o zkoušku pak předá přípravu nejpozději 7 dní před konáním zkoušky pracovníkům Střediska vzdělávání s.r.o. 

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- řešení modelové situace 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí a zdravotnickým dozorem.

Uplatnění

dětské skupiny, chůva pro novorozence, chůva pro mikrojesle, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitelka agentury na hlídání dětí

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (PRAHA 3 - místo bude upřesněno)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (1 hod. = 60 minut)

Akreditace

Číslo autorizace: 2014/101