Středisko vzdělávání, s.r.o.

Počítačové kurzy

Obchodní dopis snadno a rychle - ONLINE

 

Víte, že vaše mentální naladění při psaní dopisu se dá snadno rozpoznat? Zvažujete, zda oslovujete adresáta správně? Pojďme toto téma více rozvést v našem kurzu.

 

Účastník bude umět:

- charakterizovat pojem obchodní dopis a uvést jeho druhy,
- vysvětlit pojem předtisk se svislými odvolávacími údaji a popsat jeho strukturu,
- rozlišit formy podání písemnosti a navrhnout efektivní řešení jejího podání,
- zapamatovat si časté chyby vyskytující se v obchodním dopise,
- uvést formální strukturu písemnosti z hlediska členění, stylistiky a gramatiky dle platné technické normy ČSN 01 6910 a veškeré poznatky aplikovat v praxi,
- zkombinovat nabyté kompetence a prakticky je umět použít.

 

Lektor: Mgr. Jitka Káplová


Obsahová náplň

1. Teoretická část

  • obchodní dopis dle platné normy ČNS 01 6910

2. Praktická část

  • poptávka a nabídka
  • objednávka (potvrzení, odmítnutí)
  • upomínka
Místo konání

ONLINE v prostředí aplikace Jitsi Meet (bez instalace, jednoduché na ovládání)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 hod.