Středisko vzdělávání, s.r.o.

Počítačové kurzy

Microsoft Excel - ONLINE

 

Cílem kurzu je naučit zájemce, kteří si chtějí prohloubit své počítačové kompetence a obsluhovat tabulkový editor MS Excel se základním využitím v praxi.

 

Účastník pochopí účel, výhody a využití softwaru MS Excel. Vytvoří nový sešit a naučí se operace se záložkami v něm. Přejmenuje, přidá, změní barvu a odstraní záložku. Přesune nebo zkopíruje údaje mezi listy do nového sešitu nebo na jiné místo v sešitě. Pochopí zásadní rozdíly mezi sešitem a listem, názvy buňka a aktivní buňka. Sloučí více buněk do jedné. Naučí se používat funkce minimum, maximum, suma a když (IF). Vygeneruje graf s jeho základními vlastnostmi. Vytvoří tabulku a naformátuje ji. Tu vloží do aplikace MS Word. Zašifruje soubor heslem proti nežádoucímu otevření. Převede celý sešit nebo list do formátu .pdf. 

 

Splněním tohoto cíle dojde k osvojení základních technik důležitých pro nabytí odborné způsobilosti. 

 

Lektor: Mgr. Jitka Káplová

 

DOPORUČUJEME!

Doporučujeme zakoupit Zvýhodněný balíček: Microsoft Office, kde jsou navíc kurzy Microsoft Word Microsoft PowerPoint. Zakoupením zvýhodněného balíčku ušetříte 597 Kč.

 

Termín na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Založení nového sešitu v tabulkovém softwaru

2. Popis okna programu a seznámení s pracovním prostředím
3. List a sešit
4. Zápis do buňky
5. Formátování buňky
6. Techniky pro výběr oblasti
7. Kopírování údajů mezi listy
8. Řádky a sloupce
9. Formátování písma
10. Zarovnání a orientace textu v buňkách
11. Orámování a výplň
12. Číselné formáty
13, Základní vzorce a funkce
14. Funkce Najít a Nahradit
15. Kontrola pravopisu
16. Příčky
17. Řazení dat
18. Tvorba a formátování tabulky
19. Vložení tabulky MS Excel do MS Word
20. Graf a jeho úprava
21. Záhlaví a zápatí
22. Tisk
23. Ochrana buněk, listu, sešitu
24. Převod do formátu .pdf
25. Opakování a společná práce společně s lektorkou

Místo konání

ONLINE v prostředí aplikace Jitsi Meet (bez instalace, jednoduché na ovládáí)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

12 hod.