Středisko vzdělávání, s.r.o.

Počítačové kurzy

Microsoft Word - ONLINE

 

Naučte se efektivně vytvářet textové dokumenty a formátovat je podle svých představ. 

 

Kurz se zaměřuje na vysvětlení teoretických pojmů v textovém editoru MS Word (karta, skupina, dialogové okno, font písma atd.). Účastníci založí nový dokument ze šablony a naučí se po něm pohybovat pomocí počítačové myši, kurzorových šipek na klávesnici a klávesových zkratek s využitím kláves CTRL nebo Alt. Uloží dokument v různých formátech a naučí se způsoby ukončení dané aplikace. Vygenerují náhodný text, který naformátují. Aplikují poznámky pod čarou a vysvětlivky na vybraný text v dokumentu. Nabyté znalosti a dovednosti využijí ve spojitosti s obsluhou dalších aplikací kancelářského balíku MS Office.

 

Kurz je vhodný pro začátečníky.

 

Lektor: Mgr. Jitka Káplová

 

DOPORUČUJEME!

Doporučujeme zakoupit Zvýhodněný balíček: Microsoft Office, kde jsou navíc kurzy Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint. Zakoupením zvýhodněného balíčku ušetříte 597 Kč.

 

Termín na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Založení nového dokumentu

2. Popis okna aplikace
3. Zápis, kopírování, vyjímání textu (skryté znaky, rozdíly)
4. Klávesové zkratky
5. Vzhled stránky
6. Titulní strana
7. Formátování písma (velikost, barva, typ atd.)
8. Kopírování formátu
9. Formátování odstavce (odrážky, číslování, zarovnání atd.)
10. Styly
11. Šablony
12. Záhlaví a zápatí
13. Tisk
14. Funkce Najít a Nahradit
15. Automatické nahrazování textu
16. Kontrola pravopisu
17. Dělení slov
18. Otevírání, ukládání a ochrana dokumentu
19. Iniciála
20. Grafické objekty (vložení, formátování)
21. Snímek obrazovky
22. Tabulky
23. Grafy
24. Hromadná korespondence
25. Hypertextové odkazy
26. Poznámky pod čarou a vysvětlivky
27. Tvorba pozvánky, diplomu, osvědčení

Místo konání

ONLINE v aplikace Jitsi Meet (bez instalace, jednoduché na ovládání)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

12 hod.