Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Trénink paměti 

 

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

 

Účastníci se seznámí s fungováním lidské paměti a mozku, s terapeutizačními a aktivizačními technikami, také se specifiky práce s osobami s kognitivním deficitem (po traumatickém poškození mozku, s chronickým neurologickým či duševním onemocněním). V rámci praktického nácviku kognitivní rehabilitace si účastníci zážitkovou formou vyzkouší vedení kurzu s důrazem na jednotlivé kognitivní oblasti (paměť, logika, pozornost, prostorová orientace, verbální složka) s jejích přímou aplikací ve vztahu k osobám s deficitem poznávacích funkcí.

 

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání v sociálních službách v rozsahu 10 hodin.

 

Lektor: Bc. Petra Marie Šimková, DiS.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
14.06.202415.06.2024Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00) - včetně občerstvení2190 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Úvod do problematiky

 • teoretické ukotvení
 • seznámení s poznávacími funkcemi
 • náhled na základní techniky trénování poznávacích funkcí
 • specifika konkrétních cílových skupin

2. Kognitivní oblast paměť a mnemotechniky

 • typy paměti
 • 3 úrovně paměťového procesu (vštípení, uchování, vybavení)
 • zapomínání
 • praktická paměťová cvičení a mnemotechniky

3. Kognitivní oblast koncentrace

 • druhy a vlastnosti pozornosti
 • poruchy koncentrace
 • implikace v každodenním životě
 • praktická cvičení pro koncentraci

4. Kognitivní oblast logika

 • logika jako poznávací funkce
 • vyšší formy (exekutiva, řešení, rozhodování)
 • praktická cvičení pro logiku

5. Kognitivní oblast verbální složka

 • řečové kognitivní kompetence
 • poruchy řeči (s neurologickým aspektem)
 • řeč ve formální i symbolické rovině
 • praktická cvičení pro verbální složku
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Rozsah

10 vyuč. hod.

Akreditace

A2020/0741-SP/PC/PP/VP