Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách (MPSV ČR)

 

Syndrom vyhoření se může v určitou chvíli týkat každého člověka pracujícího v sociálních službách. Seznamte se s jeho rizikovými faktory a příznaky, abyste byli schopni rozeznat včas tento nežádoucí jev na sobě i na svých spolupracovnících. Dozvíte se také, jaké jsou možnosti pomoci, pokud se syndrom vyhoření objeví. Zjistíte i možnosti prevence, abyste mohli předcházet jeho vzniku. 

 

Staňte se neohroženými pracovníky a mějte ze svého povolání stále radost. Vaše psychické rozpoložení ovlivní nejen Vás, ale také Vaše kolegy a hlavně Vaše klienty.

 

Lektor: Bc. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break.

 

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání pracovníků v soc. službách v rozsahu 8 hodin. 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
16.10.201818.10.2018Út, Čt (16:00-19:15)1300 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň
  1. Úvod do problematiky, základní pojmy (syndrom vyhoření, příznaky aj.)
  2. Rizikové faktory v zaměstnání (zvýšená pracovní zátěž, nedostatek samostatnosti, nedostatek uznání, konflikty)
  3. Osobnostní rizikové faktory (osobnost, vzorce chování, schopnost zvládat zátěž)
  4. Prevence (prevence syndromu vyhoření, profesionální pomoc, stanovení cílů, kontrola úspěšnosti, změna postoje)
  5. Metody prevence, praktický nácvik (relaxace a cvičení, relaxační metody, vyváženost, time management, sociální opora)
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

2014/1425-PC/SP/VP/PP