Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)

 

Umíte poskytnout první pomoc? Správný zákrok může zachránit lidský život. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a naučte se, jak reagovat v situacích, kdy rozhoduje každá vteřina. 

 

V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci.  Absolvent se naučí posuzovat situaci na místě nehody, bude umět zhodnotit stav vědomí zraněného, přítomnost dostatečného dýchání a známek oběhu, zvládne poskytnout patřičnou první pomoc dle druhu poranění i případného postižení a bude vědět, v jakých situacích přivolat odbornou pomoc. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny, jak může manipulovat se zraněným a mnoho dalšího. Součástí jsou praktické nácviky!

 

Zaručujeme malou skupinu s individuálním přístupem (max. 11 osob). 

 

Lektor: Mgr. Jarmila Ozdincová, lektorka, zdravotní sestra u Městské záchranné služby

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break a výukové materiály.

 

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání pracovníků v soc. službách v rozsahu 8 hodin.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
23.05.201927.05.2019Po,Čt (15:30-18:45)1300 Kč Přihlásit seVíce informací
07.10.201910.10.2019Po,Čt (15:30-18:45)1300 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Předlékařská první pomoc

 • zásady poskytování
 • postup
 • specifika poskytování první pomoci seniorům, mentálně handicapovaným, tělesně handicapovaným a dětem

2. Zabezpečení místa nehody

 • orientace na místě nehody
 • třídění raněných
 • bezpečnost
 • tísňové linky

3. Kontrola životních funkcí, hodnocení stavu zraněného

 • životní funkce
 • stabilizovaná poloha
 • komunikace a vyšetření handicapovaného pacienta
 • hodnocení stavu u jednotlivých postižení
 • odlišnosti dětského věku

4. Transport raněného

 • vyprošťování
 • odsun
 • lékárnička

5. První pomoc při krvácení, zástava krvácení

 • krvácení žilní, tepenné, vnitřní
 • krvácení z přirozených tělních otvorů

6. Rány, ošetření ran

 • klasifikace ran
 • amputace
 • uštknutí
 • pokousání
 • bodnutí hmyzem

7. První pomoc při úrazech

 • poranění končetin, hrudníku, břicha, kloubů
 • zlomeniny
 • úrazy seniorů a dětí
 • specifika poskytování první pomoci

8. První pomoc při poškození fyzikálními jevy

 • poškození teplem, chladem, chemikáliemi
 • úraz elektrickým proudem

9. První pomoc při poruchách vědomí

 • kolaps
 • bezvědomí
 • křečové stavy s poruchou vědomí
 • diabetické kóma
 • dušnost
 • vdechnutí cizího tělesa

10. První pomoc při zástavě krevního oběhu, při zástavě dechu

 • zajištění průchodnosti dýchacích cest
 • náhrada a obnovení krevního oběhu
 • resuscitace
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

2016/0142-PC/SP/VP/PP