Středisko vzdělávání, s.r.o.

Zdravá výživa a životní styl

Rizikové faktory zdraví v každodenním životě

 

Na tomto semináři společně odhalíme nejčastější „zdravotní strašáky“, takzvané rizikové faktory, které negativně působí na zdraví každého z nás. Každý člověk je v průběhu života vystaven hned celé řadě rizikových faktorů, které často negativně ovlivňují naše zdraví, a tak zvyšují pravděpodobnost vzniku závažných onemocnění. Na základě znalostí těchto rizik lze zahájit včasnou a účinnou prevenci, to znamená snížit působení těchto rizikových faktorů. Každý z nás je originál, každý z nás má i jiná rizika. Při časnému porozumění rizikovým faktorům jsme pak schopni budovat si pevné zdraví a aktivitu až do vysokého věku.

 

Každý účastník si vytvoří „Osobní mapu rizikových faktorů“ a společně navrhneme možnost ovládání těchto rizik.

 

Lektor: Mgr. Anna Zatloukalová, lektorka, výzkumná pracovnice

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Rizikový faktor – úvod
2. Rozdělení rizikových faktorů
3. Nejčastější rizikové faktory v populaci
4. Tvorba „Osobní mapy rizikových faktorů“
5. Návrh ovládání rizik v každodenním životě

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava - Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.