Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Náměty pro práci s dětmi v oblasti výtvarného a pracovního tvoření

 

Cílem semináře je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Prostřednictvím video - ukázek získají inspirace pro vlastní práci, nové náměty v oblasti výtvarného tvoření s dětmi. Výtvarný projev je jedním z prostředků poznávání osobnosti dítěte, jeho vývoje,  jeho prožitků.

 

Účastníci se seznámí se základními symbolikami, příklady výtvarných projevů dětí a termínem laterální dominance.  Získají odkazy na portály, které poskytují velké množství námětů pro práci v oblasti výtvarného a rukodělného tvoření. Bude poskytnut seznam knih pro výtvarné a pracovní tvoření s dětmi, kontakty na možnost nákupu netradičního materiálu, zapojení do výtvarných soutěží a projektů.

 

Lektor: Bc. Zdeňka Ševčíková, lektorka

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break a výukové materiály.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
10.06.201910.06.2019Po (15:30-19:30)750 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň
  1. Symbolika
  2. Výtvarné projevy dětí
  3. Laterální dominance
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.