Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Úvod do dětské psychoterapie a poradenství

 

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí. Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina - dítě, resp. tomu, co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte.

 

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

 

V ceně zahrnut coffee break.


Obsahová náplň

1. Dětská psychoterapie a poradenství - úvod

  • Definice, význam a základní cíle dětské psychoterapie a poradenství
  • Vlastnosti dětského terapeuta
  • Vztah mezi dítětem a terapeutem, riziko přenosu

2. Rodina a dítě/dítě a rodina?

  • Charakteristika rodiny
  • Vliv rodiny na chování a jednání dítěte (z hlediska historie rodiny, kultury, vývojových změn, vnějších událostí)

3. Proces dětské terapie

  • Proces dětské terapie od začátku do konce
  • Jak u dítěte dochází k terapeutické změně
  • Odpor a přenos

4. Vybrané metody dětské diagnostiky a terapie

  • Terapie hrou
  • Ukázka diagnostické-terapeutických pracovních listů

5. Závěr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.