Středisko vzdělávání, s.r.o.

ONLINE Počítačové kurzy

Umění jednat s lidmi (sociální komunikace) - ONLINE

 

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své mezilidské vztahy v pracovním i osobním životě a těm, kteří pracují s lidmi a dostávají se do náročných stresových situací. V kurzu se naučíte, jak efektivně komunikovat s různými typy lidí. Zjistíte, na jaké bariéry a komunikační problémy můžeme v životě narazit a co si v takových situacích počít. Budete umět lépe odhadnout ostatní a zlepšit celkové své vystupování. 

  

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Základy komunikace
2. Druhy a podoby komunikace
3. Funkce komunikace
4. Pravidla efektivní komunikace
5. Umění naslouchat
6. Bariéry komunikace
7. Chyby v percepci jiných osob 
8. Pasivita, agresivita, asertivita
9. Asertivní lidská práva
10. Základní asertivní dovednosti
11. Umění vyjednávat

Uplatnění

Kurz doporučujeme učitelům, lektorům, podnikatelům, obchodním zástupcům, pracovníkům městských a obvodních úřadů, manažerům, novinářům, tiskovým mluvčím, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům a všem ostatním z řad široké veřejnosti.

Místo konání

ONLINE v prostředí MS Teams

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

9 vyuč. hod.