Středisko vzdělávání, s.r.o.

Účetnictví, daně, mzdy

Účetnictví a daňová evidence v programu Pohoda

 

Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Po absolvování kurzu získáte vědomosti a budete schopni vést samostatně účetnictví různým podnikatelským subjektům. V kurzu se navíc naučíte účtovat prostřednictvím ekonomického a účetního softwaru Pohoda, který získal řadu ocenění a patří k nejpoužívanějším programům!

 

Profil absolventa: Absolvent umí samostatně vést účetnictví a daňovou evidenci (s využitím ekonomického a účetního programu Pohoda). Orientuje se v zákonné právní úpravě účetnictví, umí účtovat o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku a bankovních úvěrech, zúčtovacích vztazích, nákladech a výnosech. Zná kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy, členění daní a daňové dopady a umí uzavřít účetní období. Zná zákonné předpisy upravující problematiku daňové evidence, umí evidovat doklady a účetně řešit veškeré obvyklé i méně časté situace, se kterými je možné se v daňové evidenci setkat. Orientuje se v DPH, umí zpracovávat mzdy a daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, personalistiky a ekonomiky, které mají absolventi kurzu Účetnictví a daňová evidence v programu Pohoda za zvýhodněnou cenu!

  

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
09.07.202426.08.2024Po až Pá (8:00-12:00)14490 Kč Přihlásit seVíce informací
13.09.202424.01.2025Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)14490 Kč Přihlásit seVíce informací
16.09.202411.12.2024Po, St, Pá (15:30-19:30)14490 Kč Přihlásit seVíce informací
13.11.202424.02.2025Po, St, Pá (15:30-19:30)14490 Kč Přihlásit seVíce informací
15.11.202411.04.2025Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)14490 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Základy účetnictví a podvojného účetnictví

 • zákon o účetnictví, účetní doklady, majetek podniku, zdroje financování, rozvaha, rozvahové a výsledkové účty, podvojný účetní zápis, zůstatky na účtech

2. Krátkodobý finanční majetek

 • charakteristika a oceňování, peníze, inventarizace, DPH, ceniny, účty

3. Zásoby

 • materiálu, zboží, vlastní výroby

4. Dlouhodobý majetek

 • odepisování, technické zhodnocení, pořízení a vyřazení

5. Zúčtovací vztahy

 • charakteristika, provozní zálohy, pohledávky, směnky, eskontní úvěry

6. Mzdy

 • složky mzdy, účtování, dohody, mzdový list

7. Daně a dotace

 • druhy, účtování

8. Náklady a výnosy

 • členění, daňový dopad, souvztažnosti

9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

 • charakteristika, právní formy podnikání, kapitál, cizí zdroje

10. Rezervy, neuhrazené pohledávky, leasing (finanční, operativní)
11. Uzavření účetního období

 • inventarizace, účetní operace, hospodářský výsledek, daň z příjmu, daňové povinnosti, konečná rozvaha, výkaz zisku a ztrát

12. Úvod do daňové evidence

 • předmět, cíl, obsah a forma daňové evidence, daňové doklady

13. Právní úprava daňové evidence

 • zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník aj.

14. Vedení daňové evidence

 • postup účtování, evidence a deník příjmů a výdajů, daňová evidence pohledávek, daň z přidané hodnoty

15. Majetek, leasing v daňové evidenci

 • evidence, oceňování a vyřazování majetku, odpisy, automobil, cestovní náhrady, stravné, najatý majetek

16. Mzdy v daňové evidenci

 • výpočet mezd, zdanění fyzických osob, daňová přiznání k dani z příjmu FO

17. Účetnictví a daňová evidence s využitím účetního a ekonomického softwaru

 • práce v programu Pohoda
Uplatnění

hlavní účetní, daňoví účetní, všeobecní účetní, oblastní účetní, účetní specialista, senior účetní, provozní účetní, pokladní, fakturant, výrobní účetní, konzultant, finanční analytik, podpora finančního oddělení, ekonomický asistent, daňový specialista, daňový poradce, odborní pracovníci v oblasti daňové evidence, vedení účetnictví a daňové evidence jako samostatná fyzická osoba nebo ve firmách na hlavní pracovní poměr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Vstupní předpoklady

středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita)

Výstupní doklad

Celostátně platné osvědčení s názvem: "Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)"

Rozsah

170 vyuč. hod. + zkouška

Akreditace

MSMT-24000/2022-4