A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: items

Filename: models/course_model.php

Line Number: 192

 Středisko vzdělávání, s.r.o.

Specialista marketingu

Specialista marketingu 

 

Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo chtějí pracovat v oblasti  marketingu nebo potřebují marketingově podpořit své aktivity a neví, jak na to. Vhodné pro úplné začátečníky i pro ty, kdo již mají základní znalosti, ale chtějí získat souhrnnou představu o fungování trhu a možnostech uplatnění marketingu do obchodních, neziskových či zájmových činností.

 

V kurzu bude dáván důraz na praktické procvičování, aby každý účastník byl schopen marketing po absolvování provádět opravdu sám. Budete moci realizovat marketingové aktivity pro svou vlastní firmu, sdružení, produkt, akci aj. Uplatníte se však také na marketingových pozicích ve firmách a organizacích. Získáte celostátně platný certifikát a novou profesní kvalifikaci na úrovni vyšší než střední vzdělání s maturitní zkouškou! 

 

Profil absolventa: Absolvent se bude orientovat v základních principech marketingu. Bude znát marketingové a podnikatelské principy včetně jejich výhod a možnosti užití v praxi. Bude vědět, jakou roli hraje marketing v podnikatelském prostředí i ve firmě a jak jej lze uplatnit ve firemním řízení v dnešní době. Aby mohl absolvent provádět marketingové aktivity efektivně, naučí se pohlížet na celou oblast z pohledu zákazníka i firmy. Bude znát prvky marketingového mixu a osvojí si jejich aplikaci v praxi (výrobek, cena, distribuce, komunikace a další). Orientovat se bude také v podstatě a formách maloobchodu a velkoobchodu, aby dokázal volit správné nástroje a marketingové strategie. Posluchači budou rovněž vědět, jaké prostředí firmu ovlivňuje, jak na něj reagovat, na co si dávat pozor a kde naopak hledat příležitosti. Absolventi umí provádět marketingové analýzy (výrobkové, cenové, plánovací atd.) a vyznají se také v marketingových strategiích, které umí i v praxi aplikovat! Taktéž si osvojí provádění marketingových výzkumů, a to od přípravy podkladů, realizace různých forem výzkumu (např. dotazník), až po vyhodnocení a interpretaci výsledků, a to i s využitím různých počítačových programů.

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, personalistiky, ekonomie a marketingu, které mají absolventi kurzu Specialista marketingu za zvýhodněnou cenu!

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).


Obsahová náplň

1. Základní principy marketingu

  • definice marketingu, podnikatelské koncepce, marketing a trh, marketing z pozice firmy a zákazníka

2. Marketingový mix

  • výrobek, značka, cena, distribuce, velkoobchod, maloobchod, komunikace

3. Marketingové prostředí

  • tržní hospodářství, podoby trhu, segmentace trhu, mikroprostředí, makroprostředí

4. Marketingové analýzy

  • marketingové řízení a plánování, SWOT analýza, BCG analýza

5. Marketingové strategie

  • charakteristika, matice růstu, konkurenční strategie

6. Marketingový výzkum

  • podstata, získání, třídění a využití informací, marketingový informační systém, techniky marketingového výzkumu

7. Marketingový dotazník

  • postup tvorby, formulace otázek, vyhodnocení výzkumu, práce s počítačovými programy, prezentační a komunikační dovednosti pro přednes výsledků
Uplatnění

provádění marketingových činností ve vlastní firmě, organizaci nebo sdružení, provádění marketingových aktivit na živnostenský list, práce na pozici marketingový specialista, marketingový pracovník, specialista marketingu, asistent marketingu, manažer marketingu, marketingový analytik, marketing executive,  řídící pracovník v oblasti marketingu, marketingový ředitel, referent marketingu, vedoucí marketingu, marketingový poradce, vedoucí PR, produktový specialista, produktový manažer, vedoucí produktového marketingu, sales and marketing manager, specialista PR, specialista komunikace, PR pracovník, PR manažer, brand manager

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

střední vzdělání (min. výuční list), dosažení věku 18 let, základní znalost obsluhy počítače

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Specialista marketingu"

Rozsah

100 vyuč. hod. + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-4720/2018-1/112