Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Základy asertivity pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)

 

Umíte ovládat své emoce? Jste schopni říci nahlas, co se Vám líbí a co nikoli? Dokážete s čistým svědomím a se slušností odmítnout? Ať už na tyto otázky odpovídáte jakkoli, asertivního chování není nikdy dost.

 

V kurzu se seznámíte s asertivními technikami, které využijete i mimo Vaše pracoviště. Budete schopni reagovat klidně a asertivně i ve vypjatých situacích. Dokážete prosadit svá práva a budete čitelní pro své okolí. Zvládnete přijmout kritiku i ocenění, ale také říci svůj názor, aniž by se některá ze stran cítila nepříjemně. Přijďte a zařaďte asertivní jednání mezi své základní komunikační dovednosti.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break a výukové materiály.

 

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání pracovníků v soc. službách v rozsahu 8 hodin.

 

V současné době pracujeme na nové akreditaci. Termín kurzu bude stanoven po jejím udělení (jaro 2019). Děkujeme za pochopení.


Obsahová náplň

1. Úvod do tématu, vymezení základních pojmů

  • komunikace
  • asertivita
  • empatie
  • prosociální chování
  • altruismus
  • emoční inteligence

2. Od agrese k asertivitě
3. Prosazení sebe sama a kritika
4. Asertivita a její techniky

  • nácvik asertivních technik
  • uplatnění v sociálních službách
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

2014/1426-PC/SP/VP/PP