Středisko vzdělávání, s.r.o.

Arteterapie

Úvod do arteterapie - BRNO

 

Víte, že prostřednictvím umění je možné nejen relaxovat, ale také se "léčit"? Tímto "léčením" je myšlena harmonizace psychického (duševního) stavu člověka, který může být - z nejrůznějších příčin - v nepohodě. Každý zažívá čas od času náročnou životní situaci, může být frustrován již delší dobu, a možná i arteterapie mu může pomoci.

 

Tato výtvarně - psychologická aktivita se používá nejen v léčebnách a nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb, při znaleckých posudcích, při průzkumu kolektivu (ať už firemního nebo školního), ale může se stát i zpestřením Vašeho volného času. V kurzu získáte základní teoretické poznatky o této specifické činnosti, seznámíte se s podstatou, metodami a technikami, také si některé sami prakticky vyzkoušíte (čili kurz je pojat sebezkušenostně).

 

Pracuje se v malé skupině 6 až 12 osob a veškeré výtvarné pomůcky, papíry a namnožené texty jsou v ceně!

 

Lektor: Mgr. Matylda Richterová, arteterapeutka

 

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály

 

Nabízíme také pokračující kurzy, které prohloubí Vaše znalosti a umožní Vám i Vašim klientům další prožitky.

Jak kurz vypadá v praxi najdete v naší fotogalerii, kterou postupně aktualizujeme.


Obsahová náplň
  1. Podstata arteterapie (arteterapie receptivní a produktivní, základní literatura)
  2. Historie arteterapie (organizace, významné osobnosti, současné možnosti využití)
  3. Osobnost terapeuta (komunikace terapeuta a uživatele, terapeutický vztah)
  4. Propojení arteterapie s jinými druhy umění (malba inspirovaná hudbou - praktický nácvik)
  5. Arteterapeutické metody a techniky (možnosti rozdělení, relaxační techniky)
  6. Metoda transformace, metoda animace (sebezkušenostní práce)
  7. Vývoj výtvarného projevu dle věku člověka (vč. aktivit pro uživatele s různým handicapem)
  8. Symbolika výtvarného projevu (symbolika tvarů, barev)
  9. Emoce (základní rozdělení, emoční inteligence, senzualita, rituály)
Uplatnění

Znalosti lze uplatnit při práci s klienty, například v sociálních službách, školských zařízeních, zájmových skupinách, psychologické praxi, či pro vlastní sebepoznání.

Místo konání

Středisko vzdělávání (Kozí 2, 602 00 Brno-střed)

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu s názvem "Úvod do arteterapie"

Rozsah

15 vyuč. hod.

Akreditace

2016/0719-PC