Středisko vzdělávání, s.r.o.

Business semináře

Základní dovednosti manažera

 

Chcete prohloubit své znalosti a dovednosti z oblasti vedení lidí? V našem semináři máte možnost. Získáte informace nejen o tom, jak nejlépe řešit vzniklé problémy a komplikace, ale hlavně díky nácviku v průběhu semináře je budete umět použít v praxi. Naučíte se mnoho metod, které Vám pomohou zefektivnit svou dosavadní práci a vedení svých zaměstnanců. Kurz probíhá pomocí interaktivního výkladu a diskuse s lektorem a zaměřuje se také na skupinovou práci, manažerské hry, cvičení, modelové situace, případové studie. Absolvování kurzu se doporučuje všem manažerům, obchodníkům, odborným pracovníkům či pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se chtějí naučit, jak efektivně komunikovat nejen se svými pracovníky, ale i s obchodními partnery.

 

Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Řešení problémů, týmová spolupráce
2. Naplánuj, proveď, zhodnoť
3. Hodnoty, odolnost, osobní značka
4. Efektivní vedení porad
5. Elevator speech (výtahový proslov)
6. Vzájemné seznámení a tzv. „kolečko“ očekávání
7. Test odolnosti
8. Emoční křivka změny
9. Matice odpovědnosti RACI
10. Pozitivní přístup – důležitost vhodných slov
11. Druhy komunikace

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.