Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Vývojová dysfázie (porucha řeči) 

 

Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti (především pedagogům MŠ a škol), tak i rodičům, případně dalším zúčastněným. Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ (specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči) stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život, je třeba v této etapě seznamovat co nejširší oblast zúčastněných s podstatou a základními atributy potíží a možnostmi pomoci, abychom do budoucna uměli včas odhalit potíže a nabídnout pomoc.

 

V současnosti je ještě řada dysfatických jedinců nediagnostikovaných, proto není tato problematika ještě omezena věkem.

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky (na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru) různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
06.08.202406.08.2024Út (9:00-14:00) - včetně občerstvení1690 Kč Přihlásit seVíce informací
15.10.202415.10.2024Út (9:00-14:00) - včetně občerstvení1690 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Definice, diagnostická kritéria
2. Diferenciální (rozlišovací) diagnostika
3. Od drobných potíží po těžké
4. Na pomoc dětem s Vývojovou dysfázií, perspektivy
5. Dítě a rodina, dítě v mateřské škole, ve škole, v širší společnosti

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

6 vyuč. hod.