Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Syndrom ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) z praxe a do přímé praxe

 

Syndrom ADHD způsobuje především v dnešním školství mnohé problémy a to jak dětem, žákům, tak pedagogům, vychovatelům (rodičům). Pokud není správně pochopen, dopouštějí se dospělí řady chyb, které vedou, nebo mohou vést, k následným - menším, či větším - potížím, výchovným problémům.

 

Nejen těžší a těžké problémy, ale i ty menší mohou nepříznivě ovlivnit další život dítěte, zařadit ho mezi „zlobivé, nepřizpůsobivé, problémové“, zhoršit jeho prospěch, zhoršit možnost dalšího vzdělávání, uplatnění. Proto je dobré o tomto syndromu více vědět, abychom mohli dětem i sobě lépe pomoci.

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky (na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru) různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči.


Obsahová náplň

1. Vymezení pojmů, historie
2. Souvislosti

  • s vývojem dítěte
  • s vývojem společnosti
  • s prostředím
  • s rodinou
  • se systémem školství  
  • s jinými potížemi 

3. Jak můžeme pomoci

  • doma
  • ve společnosti
  • v MŠ, ve škole (přechod z MŠ do školy, organizace, režim, spolužáci, pedagogové)

4. Praktické ukázky, případové rozbory 

  • posluchači si mohou přinést svůj případ, příklad a provedeme společnou analýzu a následné doporučení postupů
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.