Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Základy první pomoci v sociálních službách

 

Umíte poskytnout první pomoc? Správný zákrok může zachránit lidský život. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a naučte se, jak reagovat v situacích, kdy rozhoduje každá vteřina. 

 

Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém se účastníci vyzkouší poskytování první pomoci při různých typech úrazů a poranění. Kurzisté se naučí poskytnout předlékařskou první pomoci, zabezpečit místo nehody, posoudit životní funkce a stav zraněného. Zorientují se v zásadách pro transport a manipulaci s raněným.  Budou schopni poskytnout první pomoc při zástavě krevního oběhu a dechu, při poruchách vědomí, při krvácení, úrazech (končetin, zlomenin, poranění hrudníku, břicha), poškození fyzikálními jevy. 

 

V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny. Součástí jsou praktické nácviky!

 

Zaručujeme malou skupinu s individuálním přístupem (max. 12 osob). Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání v sociálních službách v rozsahu 8 hodin.

 

Lektor: Mgr. Jarmila Ozdincová, lektorka, zdravotní sestra u Městské záchranné služby

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
17.07.202417.07.2024St (8:30-15:30) - včetně občerstvení1890 Kč Přihlásit seVíce informací
03.10.202403.10.2024Čt (8:30-15:30) - včetně občerstvení1890 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Předlékařská první pomoc

 • zásady poskytování

 • postup

 • specifika poskytování první pomoci seniorům, dětem, osobám se zdravotním postižením

2. Zabezpečení místa nehody

 • orientace na místě nehody

 • třídění raněných

 • bezpečnost zachránce

 • tísňové linky v ČR

3. Kontrola životních funkcí, hodnocení stavu zraněného

 • kontrola životních funkcí

 • zotavovací poloha

 • specifika komunikace a hodnocení stavu u osob se zdravotním postižením 

 • odlišnosti dětského věku

4. Transport raněného

 • pravidla a způsob vyprošťování

 • zásady odsunu raněných

 • lékárničky - materiální vybavení

 • vybavenost lékárniček pro poskytovatele sociálních služeb

5. První pomoc při zástavě krevního oběhu, při zástavě dechu

 • zajištění průchodnosti dýchacích cest 

 • nepřímá srdeční masáž

 • resuscitace dospělého, dítěte, těhotné ženy

6. První pomoc při poruchách vědomí

 • kolaps

 • bezvědomí

 • křečové stavy s poruchou vědomí

 • febrilní křeče u dětí

 • diabetické kóma

 • dušnost, vdechnutí cizího tělesa

 • příčiny kolapsů a poruch vědomí seniorů, osob se zdravotním postižením 

 • specifika péče o jednotlivé věkové skupiny klientů 

7. První pomoc při krvácení, zástava krvácení, rány, ošetření ran

 • žilní krvácení

 • tepenné krvácení

 • krvácení z přirozených tělních otvorů

 • vnitřní krvácení

 • specifikace ran

 • ztrátová poranění - amputace

 • uštknutí, pokousání, bodnutí hmyzem

 • ošetření krvácení a chronických ran u seniorů, ošetření neklidného a nespolupracujícího klienta, specifika ošetřování dítěte

8. První pomoc při úrazech

 • poranění končetin, kloubů, zlomeniny

 • poranění hrudníku a břicha

 • nejčastější úrazy seniorů, základní postupy při poskytování první pomoci

 • nejčastější úrazy dětského věku, specifika při poskytování první pomoci

9. První pomoc při poškození fyzikálními jevy

 • poškození teplem

 • poškození chladem

 • úraz elektrickým proudem

 • poškození chemikáliemi

 • ošetření termických úrazů u dítěte, nespolupracujícího klienta, seniora, osoby se zdravotním postižením

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

A2023/1708-SP/PC/PPVP