Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Sociálně-patologické projevy chování dětí

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými sociálně-patologickými projevy v chování dětí a tím, proč k nim dochází.

Porozumíme – li příčinám vzniku sociálně-patologických projevů chování, můžeme s nimi poté efektivně pracovat a pomoci tak zdravému vývoji osobnosti dítěte.

 

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
11.12.202311.12.2023Po (16:00-19:15)1090 Kč Přihlásit seVíce informací
22.04.202422.04.2024Po (16:00-19:15)1090 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Období dětství z hlediska vývojové psychologie
2. Rodina jako základní stavební kámen formující osobnost dítěte
3. Dysfunkční a afunkční rodina
4. Další příčiny vzniku sociálně-patologických projevů v chování dítěte
5. Vybrané sociálně-patologické projevy v chování

  • lhaní
  • záškoláctví
  • agresivní chování a šikana
  • zneužívání návykových látek
  • delikventní projevy

6. Vybrané instituce a organizace pomáhající rodinám a dětem s odchylkami v chování a jednání
7. Shrnutí, diskuze
8. Závěr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.