Středisko vzdělávání, s.r.o.

První pomoc

Základy první pomoci

 

Umíte poskytnout první pomoc? Správný zákrok může zachránit lidský život. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a naučte se, jak reagovat v situacích, kdy rozhoduje každá vteřina. 

 

V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci. Absolvent se naučí posuzovat situaci na místě nehody, bude umět zhodnotit stav vědomí zraněného, přítomnost dostatečného dýchání a známek oběhu, zvládne poskytnout patřičnou první pomoc dle druhu poranění i případného postižení a bude vědět, v jakých situacích přivolat odbornou pomoc. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny, jak může manipulovat se zraněným a mnoho dalšího. Součástí jsou praktické nácviky!

 

Lektor: Mgr. Jarmila Ozdincová, lektorka, zdravotní sestra u Městské záchranné služby

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break a výukové materiály.

 

Zaručujeme malou skupinu s individuálním přístupem (max. 11 osob). 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
11.09.201813.09.2018Út, Čt (16:00-19:15)1300 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň
  1. Předlékařská první pomoc (zásady poskytování, postup, specifika poskytování první pomoci seniorům, mentálně handicapovaným, tělesně handicapovaným a dětem)
  2. Zabezpečení místa nehody (orientace na místě nehody, třídění raněných, bezpečnost, tísňové linky)
  3. Kontrola životních funkcí, hodnocení stavu zraněného (životní funkce, stabilizovaná poloha, komunikace a vyšetření handicapovaného pacienta, hodnocení stavu u jednotlivých postižení, odlišnosti dětského věku)
  4. Transport raněného (vyprošťování, odsun, lékárnička)
  5. První pomoc při krvácení, zástava krvácení (krvácení žilní, tepenné, vnitřní, krvácení z přirozených tělních otvorů)
  6. Rány, ošetření ran (klasifikace ran, amputace, uštknutí, pokousání, bodnutí hmyzem)
  7. První pomoc při úrazech (poranění končetin, hrudníku, břicha, kloubů, zlomeniny, úrazy seniorů a dětí a specifika poskytování první pomoci)
  8. První pomoc při poškození fyzikálními jevy (poškození teplem, chladem, chemikáliemi, úraz elektrickým proudem)
  9. První pomoc při poruchách vědomí (kolaps, bezvědomí, křečové stavy s poruchou vědomí, diabetické kóma, dušnost, vdechnutí cizího tělesa)
  10. První pomoc při zástavě krevního oběhu, při zástavě dechu (zajištění průchodnosti dýchacích cest, náhrada a obnovení krevního oběhu, resuscitace)
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

2016/0142-PC/SP/VP/PP